22 miljoen per jaar voor cultuur in Stad en Ommeland

De provincie en de gemeente Groningen maken zich de komende jaren samen sterk voor een breed en aantrekkelijk aanbod van cultuur in Groningen. Zij vinden cultuur van grote waarde voor Groningen en trekken hier beide ruim 11 miljoen per jaar voor uit. Dat is te lezen in de cultuurnota's die op 6 oktober zijn vastgesteld. De nota’s volgen op de kadernota cultuur.

Breed aanbod voor iedereen

De provincie vindt het belangrijk een bruisend en vernieuwend cultuuraanbod in Stad en Ommeland te stimuleren. Groningen heeft veel te bieden op het gebied van kunst, cultuur en evenementen, maar ook een rijke geschiedenis. Meer evenementen krijgen een structurele subsidie om cultuur en vrijetijdseconomie meer met elkaar te verbinden. We vinden het belangrijk om de erfgoedsector te versterken. Daarom gaat de subsidie voor een aantal borgen en streekmusea omhoog. Ook onderzoekt de provincie de mogelijkheid van een dienstencentrum ('shared servicecenter') om zo vakkennis en menskracht makkelijker en goedkoper beschikbaar te maken. Verder wordt het mogelijk voor de cultuursector om eenmalige subsidie aan te vragen voor nieuwe, verrijkende en verbindende initiatieven. Cultuur moet beschikbaar zijn voor iedereen, zowel in de stad als in provincie.

Cultuur in wijk en dorp

De gemeente Groningen wil met cultuurcoaches en projecten als De Wijk de Wereld kunst en cultuur aanbieden in wijken en dorpen. Samen met gesubsidieerde instellingen wordt gekeken hoe ook inwoners met een laag inkomen kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. Verder wordt nog meer gebruik gemaakt van de openbare ruimte als podium of tentoonstellingsruimte. Zo komt kunst dichterbij.

Coronacrisis

Met de presentatie van de cultuurnota willen de provincie en de gemeente voor de langere termijn duidelijkheid bieden aan cultuurinstellingen, die het op dit moment erg moeilijk hebben door de coronacrisis. De provincie en de gemeente vinden dat kunst en cultuur vooral ook in deze crisis een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving.

Advies Kunstraad

De basis van de cultuurnota is het advies van de Kunstraad Groningen. Op een aantal punten hebben de provincie en de gemeente andere keuzes gemaakt. Ook de coronacrisis was hierbij van invloed. Instellingen krijgen daardoor bijvoorbeeld een hogere subsidie dan door de Kunstraad wordt geadviseerd. Verder is er goed gekeken naar de subsidieverhoudingen tussen provincie en gemeente.