2,2 miljoen euro voor zestien vernieuwende projecten

De provincie Groningen ondersteunt zestien innovatieve projecten met een subsidie van in totaal 2,2 miljoen euro. Het gaat om projecten op het gebied van energie, water, sensor, Life Sciences en de agrarische sector, waarbij zo'n 50 bedrijven betrokken zijn. In een van de projecten wordt bijvoorbeeld een systeem ontwikkeld om giftige blauwalgen beter op te kunnen sporen. De projecten moeten, mits succesvol, bij de deelnemende bedrijven zo'n 300 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren.

 

De provincie Groningen ondersteunt zestien innovatieve projecten met een subsidie van in totaal 2,2 miljoen euro. Het gaat om projecten op het gebied van energie, water, sensor, Life Sciences en de agrarische sector, waarbij zo'n 50 bedrijven betrokken zijn. In een van de projecten wordt bijvoorbeeld een systeem ontwikkeld om giftige blauwalgen beter op te kunnen sporen. De projecten moeten, mits succesvol, bij de deelnemende bedrijven zo'n 300 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren.

Goede en kwade blauwalgen

Het Groninger bedrijf Koeman en Bijkerk B.V. wil een detectiesysteem ontwikkelen waarmee betrouwbare risicoanalyses voor blauwalgen kunnen worden opgesteld. De nieuwe methode bepaalt met behulp van uit de Life Science ontwikkelde DNA-technologie precies welke typen blauwalgen in het water zitten en hoe giftig deze zijn. Sommige blauwalgensoorten kunnen giftige stoffen produceren die voor mens en dier zeer schadelijk zijn en in sommige gevallen zelfs dodelijk. Om die reden wordt het zwemwater in de zomermaanden intensief gecontroleerd. Als dat nodig is geeft de provincie een negatief zwemadvies af of soms zelfs een zwemverbod. Vanwege economische en maatschappelijke gevolgen hiervan, is een goede inschatting van het risico van blauwalgen van groot belang. De huidige controlemethodes kunnen geen goed onderscheid maken tussen giftige en niet-giftige blauwalgen en geven niet altijd een betrouwbare risicoanalyse.

Meefinanciering

De zestien projecten dragen bij aan de samenwerking tussen kennisinstellingen en ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. De totale omvang van de projecten bedraagt 30 miljoen euro. De bijdrage van 2,2 miljoen van de provincie is een meefinanciering. Het grootste deel van de kosten worden gedragen door de deelnemende bedrijven en kennisinstellingen. 7,3 miljoen euro komt van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.