20 April mevrouw Dekker op bezoek

Maandagmorgen het VGG-portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen en Milieu en Mobiliteit (dat klinkt pas echt integraal) bijgewoond. Dit keer niet in de raadszaal van Ten Boer, maar vanwege de verwachte hoge opkomst in de raadszaal van Hoogezand-Sappemeer. En de raadszaal zat inderdaad vol.

Maandagmorgen het VGG-portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen en Milieu en Mobiliteit (dat klinkt pas echt integraal) bijgewoond. Dit keer niet in de raadszaal van Ten Boer, maar vanwege de verwachte hoge opkomst in de raadszaal van Hoogezand-Sappemeer. En de raadszaal zat inderdaad vol. Jan Bessembinders en ik hebben de wethouders bijgepraat over de vervolggesprekken. Er was algemene instemming met die gesprekken, omdat de wethouders een zo breed mogelijk draagvlak voor de organisatievorm van de RUD belangrijk vinden. Na een korte discussie stemden zij ook in met het concept-tussenbericht aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, waarin de stand van zaken van ons project staat.
Toen ik weer op kantoor was met de secretaris van het VGG, Jeroen Lalleman, overlegd hoe wij het tussenbericht zo snel mogelijk door de procedures heen kunnen loodsen. Het bestuur van de VGG én Gedeputeerde Staten moeten de brief ondertekenen, terwijl deze uiterlijk 31 maart bij staatssecretaris moet zijn. Met de soepele medewerking van Jeroen gaat dat lukken.

Dinsdagmorgen heb ik de tweewekelijkse vergadering van de kerngroep geleid. Kerngroeplid Jan van Dijk kwam binnen schuifelen. Hij was het weekend door zijn rug gegaan. Vervelend. Ik wilde voor dit blog foto's van mijn mede-kerngroepleden maken, maar liet mijn fototoestel vallen. Dat kwam ongelukkig terecht, zodat het nu bij mijn fotograaf ligt voor reparatie. Gevolg: dit keer geen foto bij mijn blog. De kerngroep wacht in spanning de vervolggesprekken af en staat in de startblokken voor het schrijven van het advies om de schade in de tijd zo beperkt mogelijk te houden.
's Middags heb ik met Jan Bessembinders de volgende stap besproken in de gesprekken over de organisatievorm van de RUD. Wij laten een gesprek met de provincie en de DEAL-gemeenten inplannen. Ook nu lukte het projectsecretaresse Marleen Halsema weer om in korte tijd de agenda’s op elkaar af te stemmen. Dit keer met de welwillende hulp van Jelmer Mulder, de gemeentesecretaris van Appingedam. Het gesprek vindt maandag 28 maart plaats.

Woensdag naar Utrecht geweest voor de maandelijkse vergadering met mijn collega-projectleiders RUD. Vanuit het landelijke programma voor de vorming van de RUD's krijgt elk project 140.000,- euro. Dat kunnen wij mooi gebruiken voor de financiering van de volgende projectfasen. Uitgebreid stilgestaan bij de communicatie. Afgesproken dat de communicatie vooral plaatsvindt via de landelijke site www.uitvoeringmetambitie.nl en via de regionale sites, voor ons project het dossier RUD op de website van de provincie. Er komen in april/mei provinciale of landsdelige bijeenkomsten om informatie te geven over het stappenplan en de checklist, zoals die op 16 februari door het landelijk overleg zijn vastgesteld. Tot slot een eerste discussie gevoerd over rolneming. Die discussie zetten wij in onze volgende vergadering voort.
's Middags via haar secretaris te horen gekregen dat mevrouw Sybilla Dekker in het kader van haar rondtour langs de provincies op 20 april de provincie Groningen bezoekt. De oud-bewindsvrouw van VROM is het bestuurlijk boegbeeld / de ambassadeur van het landelijke programma voor de vorming van de RUD's. Direct de volgende dag met onze projectmedewerker Marianne Fokkinga afspraken gemaakt over de organisatorische voorbereiding van dat bezoek.

Donderdagmiddag de stukken voor de projectgroepvergadering van 29 maart gereedgemaakt en verzonden. Helaas staat er nog geen concept-advies over het takenpakket en de organisatievorm op de agenda, maar ik ga er vanuit dat wij daar maandag na ons gesprek met de DEAL-gemeenten en de provincie aan kunnen beginnen...