1,9 miljoen besteed aan maatregelen bodemdaling in 2013

De Commissie Bodemdaling heeft in 2013 een bedrag van ruim 1,9 miljoen euro toegekend aan de voorbereiding en uitvoering van preventieve maatregelen als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning in de provincie. Daarmee komt het totaal uitgekeerde bedrag sinds 1984 op 200 miljoen euro.

De Commissie Bodemdaling heeft in 2013 een bedrag van ruim 1,9 miljoen euro toegekend aan de voorbereiding en uitvoering van preventieve maatregelen als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning in de provincie. Daarmee komt het totaal uitgekeerde bedrag sinds 1984 op 200 miljoen euro. 

Jaarverslag Commissie Bodemdaling 

Dit staat in het onlangs verschenen jaarverslag over 2013 van de Commissie Bodemdaling door aardgaswinning. Deze Commissie beoordeelt welke maatregelen noodzakelijk zijn om effecten als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning te voorkomen en bekijkt welke kosten in aanmerking komen voor vergoeding. De instelling van de Commissie Bodemdaling komt voort uit twee overeenkomsten die in 1983 zijn afgesloten tussen de provincie Groningen en de NAM en het Rijk en de NAM.

Schadevergoeding

De Commissie heeft in het verslagjaar 22 verzoeken om schadevergoeding ontvangen. Het toegekende bedrag van ruim 1,9 miljoen euro is in hoofdzaak besteed aan de extra ophoging van terreinen in de Eemshaven, de voorbereiding en de aanbesteding van een nieuw gemaal met sluis bij Usquert en aan de exploitatie van 13 bodemdalingsobjecten. Verder zijn bedragen besteed aan onderzoek, voorbereiding en uitvoering van bodemdalingsmaatregelen in opdracht van de waterschappen in Groningen.

Overeenkomsten 

Van het bedrag van 653 miljoen euro (op prijspeil 2013) is na aftrek van toezeggingen nu nog 342 miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag is vastgeled in de bodemdalingsovereenkomst tussen de provincie en de NAM. Van de 50 miljoen (op prijspeil 2013), het bedrag dat in de overeenkomst tussen het Rijk en de NAM is vastgesteld, is nog 36 miljoen euro beschikbaar.