180.000 euro voor herinrichting centrum in Oude Pekela

De provincie Groningen stopt 180.000 euro in de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Oude Pekela. Het gaat om de plek waar eerst twee openbare basissscholen stonden en de omgeving van het nieuwe schoolgebouw. De werkzaamheden starten half december en duren tot en met juli 2017.

Plannen

De gemeente Pekela werkt aan de concentratie van voorzieningen in het centrum. Dat is ook vanwege de bevolkingsdaling. De drie basisscholen zijn samengevoegd in een nieuwe school, De Groenling. Bij de omgeving van de Groenling wordt de verkeerssituatie verbeterd voor het halen en brengen van de kinderen en er komen 11 extra parkeerplaatsen bij de school. Op de vrijgekomen locatie van De Zevensprong komen nieuwbouwwoningen en op de plek van de Sint Willibrordus, wordt 8.900 m2 groen geplant.

De subsidie komt uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.