17,5 miljoen voor Oost-Groningen met nieuw LEADER-programma

Het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma voor het Oldambt, de Veenkoloniën en Westerwolde gaat op vrijdag 12 februari officieel van start. Dit zogeheten LEADER-programma, een Europees subsidieprogramma, is ervoor bedoeld om plattelandsgebieden economisch te versterken. De komende vijf jaar wordt er in de regio 17,5 miljoen euro geïnvesteerd in economie, toerisme en leefbaarheid.

Het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma voor het Oldambt, de Veenkoloniën en Westerwolde gaat op vrijdag 12 februari officieel van start. Dit zogeheten LEADER-programma, een Europees subsidieprogramma, is ervoor bedoeld om plattelandsgebieden economisch te versterken. De komende vijf jaar wordt er in de regio 17,5 miljoen euro geïnvesteerd in economie, toerisme en leefbaarheid.

Duurzame en vitale regio

LEADER ondersteunt kleine en middelgrote initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties, die bijdragen aan een duurzame en vitale regio. De bedoeling is om projecten te financieren die na subsidie zelfstandig kunnen worden voortgezet. De provincie Groningen, Brussel en zeven Oost-Groninger gemeenten dragen elk 3,5 miljoen euro bij. Zelf moeten de initiatiefnemers 40 procent op tafel leggen.

Actiegroep

De uitvoering van het programma is in handen van mensen uit de regio: bewoners, ondernemers en bestuurders. Zij vormen samen de LEADER Actiegroep (LAG). Ze bepalen de strategie, beoordelen de projecten en adviseren het college van Gedeputeerde Staten.