1,7 miljoen subsidie voor projecten die zorg en leefbaarheid verbeteren

Elf projecten die de leefbaarheid en zorg her en der in de provincie verbeteren krijgen in totaal 1,7 miljoen euro subsidie. Bij de meeste projecten gaat het om de aanpak van dorpshuizen, onder meer in Noordlaren. Daarnaast wordt in Delfzijl, Appingedam en Loppersum gewerkt aan een zogeheten geriatrisch expertisenetwerk, om ouderen de zorg te bieden die ze nodig hebben. Ook draagt de provincie bij aan de aanpak van het centrum in Tolbert.

Subsdieregelingen voor zorg en leefbaarheid

De subsidiebijdragen zijn afkomstig vanuit een aantal regelingen, waarvan op 1 april een aanvraagronde sloot: de regeling voor het behoud van voorzieningen, de regeling voor zorgvoorzieningen en regionale zorgprojecten, de regeling reserve leefbaarheid krimpgebieden en het transitiefonds particuliere woningvoorraad. De volgende aanvraagronde sluit op 1 oktober.

Gehonoreerde projecten

Aan de volgende elf organisaties verstrekken wij subsidie:

 • Stichting Dorpshuis Garmerwolde, voor de vernieuwing en versterking van Dorpshuis De Leeuw (143.730 euro);
 • Stichting Dorpshuis Op de Welle in De Wilp, voor de verbinding van het dorpshuis met de Plantsoenkerk (101.777 euro);
 • Stichting Dorpshuis Bierum, voor het opknappen van het dorpshuis (200.000 euro);
 • Stichting behoud en beheer De Rieshoek in Noordlaren, voor het ombouwen van de voormalige school De Rieshoek tot een dorpshuis (59.493 euro);
 • Gemeente Leek, voor het centrumplan van Tolbert, waarbij de provincie helpt bij de aankoop en sloop van twee bovenwoningen (100.000 euro);
 • Stichting Dorpshuis Zuidwolde, voor aanpassingen aan het dorpshuis, zodat het een brede zorgfunctie krijgt voor het dorp (275.000 euro);
 • Stichting Dorpshuis De Heekt, voor de aanpassing en verduurzaming van het pand in Holwierde waar de DorpsSuperrr is gevestigd (165.000 euro);
 • De Hoven, voor een Geriatrisch Expertise Netwerk, waarbij zorgteams ouderen in Delfzijl, Appingedam en Loppersum, zowel thuis, als in verpleegtehuizen, zorg op maat bieden (500.000 euro);
 • Co√∂peratie Transmurale Zorg Midden-Groningen UA, om verschillende instellingen voor ouderenzorg met elkaar te laten samenwerken, zoals ziekenhuizen, verplegingstehuizen en thuiszorgorganisaties (100.675 euro);
 • Gebiedsco√∂peratie Westerkwartier en de gemeente Grootegast, voor de bouw van een multifunctioneel centrum, waar inwoners terecht kunnen voor zorg, onderwijs en sociale activiteiten (39.325 euro);
 • Gemeente Westerwolde, voor een experiment met de ANWB-app OPStapBus, die 55-plussers in groepen vervoert tijdens uitjes (30.633 euro).