1,6 miljoen voor verbetering natuur Reitdiep-Midden

De provincie Groningen, Het Groninger Landschap en waterschap Noorderzijlvest stellen samen 1,6 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het Waterbeheersingsplan in het middendeel van het Reitdiepgebied. Het vasthouden van water in het gebied zorgt voor een hogere grondwaterstand, waardoor plaatselijk plekken met plas-dras ontstaan. Tegelijk wordt de waterkwaliteit beter. Het doel van het plan is om te zorgen voor een betere waterhuishouding voor weidevogels, zoals de grutto, kievit en verschillende eendensoorten.

 

De provincie Groningen, Het Groninger Landschap en waterschap Noorderzijlvest stellen samen 1,6 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het Waterbeheersingsplan in het middendeel van het Reitdiepgebied. Het vasthouden van water in het gebied zorgt voor een hogere grondwaterstand, waardoor plaatselijk plekken met plas-dras ontstaan. Tegelijk wordt de waterkwaliteit beter. Het doel van het plan is om te zorgen voor een betere waterhuishouding voor weidevogels, zoals de grutto, kievit en verschillende eendensoorten.

Ecologische Hoofdstructuur

De inrichting van Reitdiep-Midden sluit aan bij het al ingerichte Reitdiep-Zuid. Zo wordt weer een belangrijk deel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Groningen gerealiseerd. We proberen bij de uitvoering van de maatregelen de grond die vrijkomt te gebruiken voor het herstel van verdwenen kades en dijken langs de oude waterlopen. Daardoor wordt het cultuurhistorische landschap van het Reitdiepdal weer zichtbaar.

Uitvoeringsprogramma

Het waterbeheersingsplan is een onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Reitdiepgebied. Daarin zijn ook maatregelen opgenomen als de aanleg van ommetjes en ontbrekende schakels in fiets-, ruiter- en wandelroutes voor bewoners, toeristen en recreanten. Het verbeteren van de landbouwstructuur doen we doormiddel van kavelruil, waarbij percelen tussen eigenaren worden uitgewisseld.

Kosten en financiering

Het plan kost in totaal 1,6 miljoen euro. Van dit bedrag komt 39 procent voor rekening van de provincie. Uit het Europese ontwikkelingsprogramma voor platteland POP2 wordt 41 procent gefinancierd. Het Groninger Landschap en het Waterschap dragen ieder 10 procent bij. De werkzaamheden starten in februari 2014.