1,6 miljoen euro voor toeristische wandel- en fietsroute Lauwersoog

De provincie Groningen wil 1,6 miljoen euro besteden aan de toeristische ontwikkeling van Lauwersoog. Het gaat om de aanleg van een wandel- en fietsroute die alle interessante bestemmingen binnen Lauwersoog met elkaar verbindt. De provincie en de gemeente De Marne gaan de plannen in nauwe samenwerking met bewoners en ondernemers uitwerken. Provinciale Staten besluiten in het voorjaar van 2013 of zij akkoord gaan met de investering van 1.6 miljoen euro in dit project. Het geld voor deze ontwikkeling is afkomstig uit Ruimtelijk Economisch Programma ZuiderZeeLijn (REP-ZZL).

De provincie Groningen wil 1,6 miljoen euro besteden aan de toeristische ontwikkeling van Lauwersoog. Het gaat om de aanleg van een wandel- en fietsroute die alle interessante bestemmingen binnen Lauwersoog met elkaar verbindt. De provincie en de gemeente De Marne gaan de plannen in nauwe samenwerking met bewoners en ondernemers uitwerken. Provinciale Staten besluiten in het voorjaar van 2013 of zij akkoord gaan met de investering van 1,6 miljoen euro in dit project. Het geld voor deze ontwikkeling is afkomstig uit het Ruimtelijk Economisch Programma ZuiderZeeLijn (REP-ZZL).

Aantrekkelijk voor toeristen

De wandel- en fietsroute verbindt de meerzijde van Lauwersoog met de zeezijde. Naast een duidelijke bewegwijzering komen langs de route ook zitelementen en panelen met gebiedsinformatie. Verder komt er een informatiecentrum, oriƫntatiepunten, een educatieve eb- en vloedmaquette, een drijvend podium, uitzichtpunten en een waterspeeltuin. De nieuwe route maakt het gebied aantrekkelijker voor toeristen en recreanten. De bedoeling is dat zij langer in het gebied verblijven, waardoor ze meer uitgeven en de werkgelegenheid behouden blijft of zelfs toeneemt.

Toekomstige ontwikkelingen

De aanleg van de route is de eerste fase van het project Recreatieve Poort Lauwersoog. Bij uitwerking van dit plan houden we ook rekening met toekomstige ontwikkelingen. Zoals de capaciteitsvergroting van de schutsluis, de nieuwe ontwikkeling van de Nordshrimp-locatie, de nieuwbouw van de visafslag en de realisatie van het kunstpaviljoen. Een aantal bestaande voorzieningen aan de zeezijde wordt beter toegankelijk gemaakt door verbetering van de infrastructuur, het aanbieden van Wifi en het realiseren van nutsvoorzieningen aan de kades.

Herinrichting visserijhaven

Tegelijkertijd werken we ook aan een investeringsplan voor herinrichting van de visserijhaven. Dit moet leiden tot kadeverlenging, een garnalencentrum, een tweede ontsluiting van de haven voor industrieel verkeer en duurzame energieopwekking.