150 miljoen euro voor zes thema's Waddengebied

De waddenprovincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland hebben besloten dat het Waddenfonds de komende tien jaar 150 miljoen euro gaat investeren in zes grote thema's in het Waddengebied. Dit om specifieke problemen op te lossen en ruimte te maken voor economische ontwikkelingen en ecologie. Dit staat in het Investeringskader Waddengebied 2016-2026.

Gezamenlijke inzet

De gezamenlijke inzet van de drie Waddenprovincies is een trendbreuk in de ontwikkeling en de financiering van projecten. Met het gezamenlijke investeringskader kan er gerichter worden geïnvesteerd in de ecologie en economie van het Waddengebied.

Zes thema’s

Het gaat om de thema’s Waddenzee, havenontwikkeling en natuurverbetering, het versterken en vermarkten van werelderfgoed, vitale kust en Afsluitdijk, Eems-Dollardgebied in balans en eilanden op eigen kracht. Het Waddenfondsgeld wordt voor 50 procent besteed aan projecten om de economie vooruit te helpen en 50 procent voor verbetering van ecologie. Voor de komende tien jaar is er vanuit het Waddenfonds 150 miljoen euro beschikbaar voor deze zes grote thema’s, aangevuld met co-financiering.

Investeringskader

Het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Waddenprovincies, waarin gedeputeerden van Groningen, Fryslân en Noord-Holland zitten. Als voorbereiding op het investeringskader is overleg geweest met allerlei partijen, bedrijven en organisaties in en rond de Waddenzee.

Subsidies kleinere projecten

Naast de zes thema's blijven er aparte subsidieregelingen bij het Waddenfonds voor reguliere kleinere projecten via thematische openstellingen, bijvoorbeeld voor recreatie en toerisme. Hiervoor is tot 2026 90 miljoen euro beschikbaar.

Binnenkort besluiten Provinciale Staten van de drie provincies over het voorstel.

Kijk voor meer informatie op de projectwebsite: www.ikwaddengebied.nl.