1,5 miljoen Europese subsidie voor Groninger bedrijven

Groninger bedrijven krijgen ruim 1,5 miljoen euro Europese subsidie voor vernieuwende projecten die samen met Duitse partijen worden ontwikkeld. De provincie draagt 200.000 euro bij aan deze zogeheten INTERREG-projecten, waarbij Nederland en Duitsland nauw samenwerken. In de projecten is onder meer aandacht voor de ontwikkeling van schone schepen en de productie van duurzaam bouwmateriaal.

Groninger bedrijven krijgen ruim 1,5 miljoen euro Europese subsidie voor  vernieuwende projecten die samen met Duitse partijen worden ontwikkeld. De provincie draagt 200.000 euro bij aan deze zogeheten INTERREG-projecten, waarbij Nederland en Duitsland nauw samenwerken. In de projecten is onder meer aandacht voor de ontwikkeling van schone schepen en de productie van duurzaam bouwmateriaal.

Schone schepen

In het project MariGreen werken Duitse en Nederlandse partners uit de scheepvaartsector samen bij de ontwikkeling van schepen met schone aandrijving. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om schepen die op vloeibaar aardgas varen of op windenergie. Ook wordt er gekeken hoe de veiligheid van milieuvriendelijke schepen verbeterd kan worden.

Duurzaam bouwmateriaal

In het project 'Bio-economie in de Non-Food sector' ontwikkelen bedrijven samen met hogescholen en universiteiten langs de Nederlands-Duitse grens nieuwe producten op basis van landbouwgewassen en groene restproducten. Groninger bedrijven werken in dit vernieuwende project bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van panelen voor de woningbouw, die gebruikt kunnen worden in de dragende constructies van gebouwen. Nieuw is dat er geen beton of staal hiervoor wordt gebruikt, maar natuurlijke materialen.

INTERREG-programma

Beide projecten zijn voorbeelden van innovatieve projecten uit de noordelijke grensregio die subsidie ontvangen uit het INTERREG-programma. Het doel van dit programma is om de economie in de Nederlands-Duitse grensregio te stimuleren en de internationale samenwerking te versterken. Vanuit het programma is er tot 2020 222 miljoen euro beschikbaar langs de gehele grens. Het programma moet ook zorgen voor vernieuwing in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de ontwikkeling van vernieuwende producten op basis van de nieuwste kennis. De projecten sluiten goed aan bij de ambitie van de provincie Groningen.

Nadere informatie over de projecten die binnenkort starten en over het INTERREG-programma is te vinden op www.edr.eu en www.deutschland-nederland.eu.