1,5 miljard extra voor versterking en perspectief

Het kabinet en de regio Groningen hebben overeenstemming bereikt over een pakket aanvullende maatregelen voor de versterking van woningen in het aardbevingsgebied en voor genoegdoening. Het gaat om een totaalbedrag van ruim € 1,5 miljard. Dat geld is onder meer bedoeld om huiseigenaren te compenseren, om mensen keuzes te geven en om ongewenste verschillen in straten en wijken te beëindigen. Daarnaast komt er een algemene subsidie voor woningverbetering.

Veiligheid

Dat werd op 6 november bekendgemaakt op het provinciehuis door minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), commissaris van de Koning Paas, gedeputeerde Staghouwer en burgemeester Beukema van Delfzijl. Het uitgangspunt voor kabinet en regionale bestuurders is altijd geweest dat huizen in Groningen net zo veilig moeten zijn als in de rest van het land. Door het besluit om de gaskraan dicht te draaien, hoeven naar verwachting minder huizen versterkt te worden dan voorheen het geval was. Met het maatregelenpakket komt het kabinet inwoners tegemoet die al lang wachten op een beslissing over versterking. Ze kunnen zelf bepalen waar ze het geld voor inzetten en krijgen de mogelijkheid om hun huis duurzamer te maken. Hierbij kunnen bewoners onafhankelijk advies krijgen. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in de toekomst van het gebied.

Opbouw bedrag

Wel een advies, uitvoering nog niet begonnen
Huiseigenaren die al een versterkingsadvies hebben, kunnen ervoor kiezen om de uitvoering gewoon door te laten gaan. Dan krijgen ze een vergoeding van € 7.000 voor verduurzaming. Een keuze voor beoordeling volgens de nieuwste inzichten is ook mogelijk. Ze komen dan in aanmerking voor een vergoeding van € 30.000, waarvan € 17.000 is bedoeld voor het verbeteren en verduurzamen van de woning.
Nog geen advies over versterking
Veel mensen wachten nog op een inspectie of versterkingsadvies. Die woningen worden beoordeeld volgens de nieuwste veiligheidsinzichten en zo nodig ook versterkt volgens die inzichten. Deze huiseigenaren komen daar bovenop in aanmerking voor een vergoeding van € 17.000 voor het verbeteren en verduurzamen van hun woning. Hiervoor is € 170 miljoen beschikbaar.
Maatwerk en moeilijk uitlegbare verschillen
Voor een aantal adressen geldt dat er verschillen zijn waarop huizen zijn behandeld, vergeleken met dat van buren of anderen in straat, wijk of dorp. Verschillen die moeilijk uit te leggen zijn en voor sociale ontwrichting kunnen zorgen. Gemeenten in het aardbevingsgebied hebben daarom woningen voorgedragen voor maatwerk of een groepsgewijze aanpak (‘clustering’). Dat laatste is al eerder afgesproken voor het hart van Opwierde (Appingedam) en Zandplatenbuurt Zuid (Delfzijl). Voor alle woningen in deze categorie is in totaal € 300 miljoen euro beschikbaar.
Geen onderdeel versterking, wel wonend in bevingsgebied
Voor mensen die wel in het gebied wonen, maar waarvan de woning niet opgenomen is in de versterkingsopgave, komt een regeling waarmee ook zij hun woning kunnen verbeteren. Hiervoor is € 300 miljoen beschikbaar. Deze regeling  wordt de komende maanden verder uitgewerkt.
Woningcorporaties en huurders
In het aardbevingsgebied wonen veel mensen die huren bij één van de acht woningcorporaties in het aardbevingsgebied. Met de woningcorporaties wordt een specifieke regeling uitgewerkt ten behoeve van corporaties en hun huurders. Hiervoor is € 135 miljoen beschikbaar, onder meer voor woningverbetering. Een deel van het totaalbedrag wordt beschikbaar gesteld voor huurders. Dit bedrag komt neer op € 750 per huishouden. Dat bedrag geldt voor alle huurders, ook de huurders in de versterkingsopgave. 

Toekomstperspectief

Het kabinet vindt het belangrijk dat duidelijkheid voor de bewoners hand in hand gaat met een toekomstperspectief voor de hele regio. Daarvoor zijn nog eens vier bedragen beschikbaar:
- € 300 miljoen voor gemeenten in het aardbevingsgebied om de openbare ruimte te verbeteren.
- €100 miljoen waarmee de NCG bewoners en eigenaren kan helpen die met knelpunten of onvoorziene situaties komen te zitten.
- € 50 miljoen voor schrijnende situaties.
- € 50 miljoen voor het versterken van een samenhangende aanpak voor erfgoed, agrarische ondernemers en het regionale mkb, en voor sociaal-emotionele hulp aan mensen die problemen ervaren en daar hulp bij vragen.

Informatie voor inwoners

De gemeenten, provincie Groningen en het Rijk hebben afgesproken individuele eigenaren en bewoners vóór de zomer van 2021 duidelijkheid te geven over hun situatie en keuzemogelijkheden. Elke inwoner krijgt persoonlijk bericht, via een brief. In veel gevallen komt die van Nationaal Coördinator Groningen, maar soms ook van de gemeente. Huurders van corporatiewoningen krijgen een brief van hun corporatie.  Het bedrag dat het kabinet heeft gereserveerd voor Groningen, staat los van de normale kosten van de versterkingsoperatie. Die komen, volgens afspraak, voor rekening van de NAM.