15 mei informatiebijeenkomst in provinciehuis over competitie blockchain

Op 15 mei organiseert de provincie Groningen een informatiebijeenkomst over de Small Business Innovation Research (SBIR), een landelijke competitie voor ondernemers om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen voor de overheid. De bijeenkomst staat specifiek in het teken van een regeling om binnen het SBIR-programma de ontwikkeling van blockchaintechnologie verder te stimuleren. De bijeenkomst vindt plaats in het provinciehuis, van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden kan via p.schouwstra@provinciegroningen.nl.

Innovatieve ideeën

De SBIR-competitie wordt georganiseerd vanuit het Rijk, waarbij ondernemers met de beste ideeën om maatschappelijke problemen op te lossen een opdracht krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, duurzame energie of taken als subsidieverlening en wegenonderhoud. Ondernemingen met haalbaarheidsonderzoeken die het meest kansrijk zijn, krijgen vervolgens de opdracht hun product verder te ontwikkelen.

Ontwikkeling blockchaintechnologie

Als onderdeel van de SBIR-competitie heeft de provincie Groningen samen met de provincie Limburg een regeling opgezet die IT-ondernemers aanmoedigt blockchaintoepassingen verder te ontwikkelen. De blockchaincompetitie werd op 2 mei aangekondigd door gedeputeerde Patrick Brouns, tijdens een zogeheten post-hackathon meetup van de Dutch Blockchain Hackathon - die in februari plaatsvond. Voor de blockchaincompetitie in de provincie Groningen is 500.000 euro beschikbaar. Inschrijven voor de regeling, die uitgevoerd wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), kan vanaf 15 mei tot en met 28 juni.

Wat is blockchain?

Blockchain is een softwaretechnologie, waarmee gegevens onwrikbaar vastgelegd kunnen worden voor het verrichten van veilige digitale transacties. Informatie kan wel worden vastgelegd en geactualiseerd, maar niet worden gemanipuleerd. Het bijhouden van gegevens in registers en het uitvoeren van transacties kan plaatsvinden zonder tussenkomst van een vertrouwde derde partij, maar wel met centrale registratie bij bijvoorbeeld een bank, een notaris of een certificaatuitgever.