15 banen door nieuwe machine voor DNA-onderzoek

De Groninger bedrijven Fluctus, Sylphium en S&S Systems BV krijgen een subsidie van bijna 42.000 euro voor de ontwikkeling van een machine, waarmee DNA-analyses uitgevoerd kunnen worden. Zo kan buiten een laboratorium worden bekeken of voedingsmiddelen de juiste ingrediënten bevatten en of er bacteriën in voorkomen. De machine wordt eerst getest en, als deze goed werkt, op de markt gebracht. Bij succes levert de machine in totaal 15 banen in de provincies Groningen en Fryslân op.

Besparing

Met de nieuwe machine kan veel tijd en geld bespaard worden. Nu wordt er in de voedingsmiddelenindustrie jaarlijks voor tonnen aan voedsel weggegooid, omdat het niet aan de eisen voldoet. Met de nieuwe machine hoeft er minder te worden weggegooid en wordt reputatieschade voor bedrijven sterk beperkt of voorkomen. 

Eenvoudig te bedienen

Om te onderzoeken of er bacteriën in voedingsmiddelen voorkomen, worden nu zogeheten 'qPCR-machines' gebruikt. Dat zijn ingewikkelde machines die alleen kunnen worden gebruikt in een laboratoriumomgeving en bediend door opgeleid personeel. Een aantal Groninger bedrijven ziet samen met de Rijksuniversiteit Groningen mogelijkheden om een nieuwe machine te ontwikkelen die buiten het laboratorium gemakkelijk door iedereen bediend kan worden. Zo kunnen bedrijven uit onder meer de voedingsmiddelenindustrie, de veeteelt, de medische sector en onderzoekers van waterkwaliteit zelf ter plekke analyses uitvoeren. Zo is bijvoorbeeld te zien of een rundvleeshamburger daadwerkelijk alleen uit rundvlees bestaat of ook paardenvlees bevat. Ook kan worden vastgesteld of voedingsmiddelen bacteriën, zoals salmonella, bevatten.