13.000 euro voor activiteiten Huis van de Sport

De provincie draagt eenmalig 13.000,- euro bij aan drie sportactiviteiten van het Huis voor de Sport Groningen. Het gaat om uitbreiding van informatie op de sportkaart, een noordelijke sportcampagne en een loket voor kwetsbare groepen. Het Huis voor de Sport Groningen werkt bij deze activiteiten samen met de provincies Fryslân en Drenthe. De activiteiten die dit jaar plaatsvinden vallen onder het Sportplein Groningen 2013 en sluiten goed aan bij het provinciale sportbeleid.

De provincie draagt eenmalig 13.000,- euro bij aan drie sportactiviteiten van het Huis voor de Sport Groningen. Het gaat om uitbreiding van informatie op de sportkaart, een noordelijke sportcampagne en een loket voor kwetsbare groepen. Het Huis voor de Sport Groningen werkt bij deze activiteiten samen met de provincies Fryslân en Drenthe. De activiteiten die dit jaar plaatsvinden vallen onder het Sportplein Groningen 2013 en sluiten goed aan bij het provinciale sportbeleid.

Drie activiteiten

Het Huis voor de Sport Groningen wil in 2013 drie activiteiten van het project Noordelijke Samenwerking, Uitrol Sportplein Groningen 2013 uitvoeren. Het onderdeel Aangepast sporten op de Groninger sportkaart wordt uitgebreid. Hiermee komt er meer en betere informatie beschikbaar voor kwetsbare groepen over onder andere veiligheid en toegankelijkheid. Verder gaat het geld naar een nieuwe noordelijke campagne 'Geef mensen een droom om naar toe te bewegen'. Het doel van deze campagne is om kwetsbare groepen via filmpjes te stimuleren om ook te gaan bewegen. Daarnaast wil Huis voor de Sport Groningen een samenwerkingsverband met één loket oprichten voor mensen met een beperking en kwetsbare ouderen.