13 miljoen voor aardappelzetmeelsector in Veenkoloniën

Voor innovatie in de landbouw in de Veenkoloniën trekt staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma de komende jaren 13 miljoen euro uit. De provincies Groningen en Drenthe doen daar 7 miljoen bij. Samen met de bijdrage van bedrijven komt er zo voor de periode tot en met 2020 ruim 40 miljoen beschikbaar.

Voor innovatie in de landbouw in de Veenkoloniën trekt staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma de komende jaren 13 miljoen euro uit.  De provincies Groningen en Drenthe doen daar 7 miljoen bij. Samen met de bijdrage van bedrijven komt er zo voor de periode tot en met 2020 ruim 40 miljoen beschikbaar.

Europees landbouwbeleid

Staatssecretaris Dijksma doet deze toezegging in haar brief over de nationale invulling van het Europees landbouwbeleid voor de periode 2015 tot en met 2019. In het nieuwe landbouwbeleid van de Europese Unie krijgen zetmeelaardappeltelers minder directe inkomenssteun. Daarom is er onder leiding van gedeputeerde Henk Staghouwer een innovatieprogramma opgezet voor de Veenkoloniën, waar de zetmeelsector vooral voorkomt. "Dit bedrag is een geweldige opsteker. Hier kunnen we echt het verschil mee maken", reageert gedeputeerde Staghouwer.

Vergroeningsmaatregelen

De provincie kan ook uit de voeten met de vergroeningsmaatregelen die de staatssecretaris in haar brief aankondigt, al zal veel afhangen van de uitwerking. Boeren moeten straks 5 procent van hun land inrichten als ecologisch aandachtsgebied, om meer diversiteit te krijgen in de flora en fauna. Dijksma biedt daar verschillende mogelijkheden voor aan. Daardoor kan het agrarisch natuurbeheer in Groningen deels voortbouwen op de manier waarmee het bekend is geworden: akkerranden met bloemenzaad om de biodiversiteit te bevorderen of een product dat stikstof bindt, zoals luzerne.

Onder water

Ook natte natuurbraak is mogelijk. De provincie gaf onlangs een projectsubsidie om minder goede landbouwgrond tijdelijk onder water te zetten om zo de biodiversiteit te vergroten. Gedeputeerde Henk Staghouwer: "We moeten met bestaande subsidies slimme combinaties maken om deze vergroening tot een succes te maken".