1.3 miljoen subsidie voor innovatiecentrum wind op zee

Het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) krijgt € 1.3 miljoen subsidie van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de provincie Groningen. Gedeputeerde Nienke Homan overhandigde de cheque symbolisch via een drone. Het grootste deel van het bedrag komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en is aangevuld met subsidie van de provincie. 

Wind op zee

Het OWIC is een informatie-, trainings- en innovatiecentrum in de Eemshaven dat zich richt op bedrijven en kennisinstellingen die zich bezig houden met het opwekken van groene, duurzame windenergie op zee ('offshore wind'). Het doel van dit centrum is om de ontwikkeling van bedrijvigheid en innovaties op het gebied van offshore windenergie te faciliteren en te stimuleren. Hierdoor wordt kennis en ervaring samengebracht en verder toegankelijk gemaakt voor Noord-Nederland.

Groeiende vraag

De behoefte aan groene energie neemt toe. Ook het belang en de omvang van windenergie, met name de windenergie die op zee wordt gewonnen, groeit de komende jaren steeds verder. Een deel van deze windenergie wordt voor de Waddenkust opgewekt. Deze windparken op zee moeten niet alleen gebouwd maar ook onderhouden worden. Hier liggen economisch grote kansen voor (nieuwe) bedrijvigheid, kennisdeling en innovaties. Daar draagt het innovatiecentrum aan bij. 

Innovatie verder brengen

19 partijen, waaronder het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, hebben zich verenigd in het OWIC. Gezamenlijk willen zij ervoor zorgen dat bedrijven makkelijker en sneller kunnen vernieuwen ontwikkelen in offshore windenergie. De focus ligt daarbij op service en onderhoud van de windparken. OWIC wil daarnaast hét loket zijn waar mensen terecht kunnen voor informatie en voor het leggen van relevante contacten met anderen, maar ook faciliteiten inrichten voor trainingen en opleidingen op het gebied van offshore windenergie. 

Projecten van start

OWIC ging op 22 oktober 2020 van start en heeft inmiddels een aantal projecten in gang gebracht. Naast Droneport Eemshaven, dat zich met name richt op inspecties van windturbines, is OWIC al betrokken bij twee andere vernieuwende initiatieven: Cable Centre Eemshaven, een samenwerkingsverband van bedrijven dat zich onder meer bezig houdt met opslag, spoeling en transport van kabels, en Ocean Grazer, een beginnende bedrijf dat werkt aan een testveld voor energieopslag in de Eemshaven.