1,2 miljard voor gaswinningsgebied Noordoost-Groningen

De provincie Groningen heeft een akkoord bereikt met het kabinet, de betrokken gemeenten en de NAM voor het gaswinningsgebied. Dit akkoord omvat een samenhangend pakket aan maatregelen om in Noordoost-Groningen de veiligheid te vergroten, de schadeafhandeling te verbeteren, de aangetaste leefbaarheid een impuls te geven en de economie een nieuw perspectief te bieden. Er komt voor het gebied een bedrag beschikbaar van 1,2 miljard euro.

De provincie Groningen heeft een akkoord (PDF PDF-bestand, 3 MB) bereikt met het kabinet, de betrokken gemeenten en de NAM voor het gaswinningsgebied. Dit akkoord omvat een samenhangend pakket aan maatregelen om in Noordoost-Groningen de veiligheid te vergroten, de schadeafhandeling te verbeteren, de aangetaste leefbaarheid een impuls te geven en de economie een nieuw perspectief te bieden. Er komt voor het gebied een bedrag beschikbaar van 1,2 miljard euro.

Afspraken met Rijk en NAM

De bevolking in Noordoost-Groningen wordt al een lange periode geconfronteerd met veiligheidsrisico’s, schade, nadeel en verlies aan economische perspectief door aardbevingen als gevolg van de gaswinning in deze regio. Rond het besluit van de gaswinning zijn met de regering en NAM afspraken gemaakt voor een programma, gericht op herstel van het gebied en herstel van vertrouwen.

Maatregelen uit het programma

Met het akkoord kunnen de bewoners in de meest kwetsbare gebieden rekenen op versteviging van hun woningen, een professionele schadeafhandeling, compensatie voor waardedaling of waardevermeerdering. In speciale gevallen komen er bijdragen voor achterstallig onderhoud of worden woningen opgekocht. Ook worden maatregelen genomen voor de preventieve verbetering van de infrastructuur. Daarnaast is voor de programmalijnen leefbaarheid en economisch perspectief voor de komende vijf jaar een bedrag van 275 miljoen euro beschikbaar. Dit is onder meer bestemd voor herstructurering, lokale energieopwekking, snel internet en een stimuleringsprogramma om de economische structuur in de regio te verbeteren.

Groningen heeft zich laten horen

De Groningers hebben zich het afgelopen jaar hard ingezet om deze maatregelen voor elkaar te krijgen. Door ons te laten horen, te wijzen op het advies van de Commissie Meijer en de druk op te voeren is dit resultaat bereikt. Het hele land is er van doordrongen, dat in het gaswinningsgebied iets moet gebeuren. De minister heeft flinke stappen gezet. Er wordt minder gas gewonnen en alle twaalf maatregelen uit het advies van de Commissie Meijer zijn overgenomen. Er is zelfs voor de eerste vijf jaar een hoger bedrag beschikbaar gekomen dan de commissie in het advies voorstelde. ?

Dialoogtafel

Voor het herstel van vertrouwen bij de bevolking is een vertrouwenwekkende aanpak nodig. Aan de dialoogtafel zal het akkoord, in een permanente dialoog gezamenlijk met het gebied, verder worden vormgegeven en uitgewerkt. Eind deze maand komen de kwartiermakers Jacques Wallage en Pieter van Geel met het advies over de invulling van deze dialoogtafel. Commissaris van de Koning Max van den Berg: “We hebben als Groningers onze problemen samen op de nationale agenda gezet. We kunnen nu aan een nieuw hoofdstuk beginnen en weer bouwen aan onze toekomst. We hebben forse financiële ruimte en het vertrouwen gekregen om dit te gaan doen. En dat wordt nog een geweldige opgave!”.