101 hectare kruidenrijk grasland erbij voor Groningen

De provincie Groningen draagt ruim € 15.000 bij aan de landelijke actie om ervoor te zorgen dat we dit jaar in Nederland 1001 hectare kruidenrijk grasland hebben. Urgenda, Pure Graze en LTO startten hiervoor eind 2020 een succesvolle crowdfundingsactie. Melkveehouders kunnen met 50 procent korting een zaaizaadmengsel kopen met verschillende gras- en kruidensoorten, die afgestemd zijn op de grondsoort. De boeren worden professioneel begeleid in het beheren van het kruidenrijk grasland. Het initiatief draagt bij aan de doelstelling van de provincie om melkveehouders te interesseren voor een meer duurzame bedrijfsvoering en het verbeteren van de biodiversiteit. Met de bijdrage van de provincie kan in Groningen 101 hectare kruidenrijk graszaad worden ingezaaid.

Insecten en weidevogels

Een meer gevarieerd grasland met verschillende soorten kruiden en klaver is goed voor de biodiversiteit, want de kruiden zijn aantrekkelijk voor insecten en weidevogels. Daarbij hebben de kruiden en grassen verschillende wortellengtes waardoor de bodemstructuur verbetert. Ook is er minder kunstmest nodig, want klavers leggen stikstof vast in de bodem. Verder is gras gemengd met kruiden minder gevoelig voor droogte. Op dit moment is er in Groningen al 33 hectare kruidenrijk grasland ingezaaid. Landelijk is de 1001 hectare al gehaald. Daarmee is de actie geslaagd.