100.000,- euro voor renovatie sluis Wetsingerzijl in Reitdiep

De provincie Groningen levert een bijdrage van 100.000,- euro aan de renovatie van de sluis bij Wetsingerzijl. De damwanden en de sluisdeuren verkeren in slechte staat en worden aangepakt. Ook komt er struikgewas langs de waterkant en krijgt de sluis aan beide zijden aanlegplaatsen voor pleziervaart. Verder komt over de sluis een nieuwe brug voor fietsers te liggen. De sluis bij Wetsingerzijl maakt deel uit van het Pieterpad en het netwerk van fietsknooppunten in de provincie. Ze heeft daarmee een belangrijke toeristische functie voor wandelaars en fietsers in het Reitdiepdal.

 

De provincie Groningen levert een bijdrage van 100.000,- euro aan de renovatie van de sluis bij Wetsingerzijl. De damwanden en de sluisdeuren verkeren in slechte staat en worden aangepakt. Ook komt er struikgewas langs de waterkant en krijgt de sluis aan beide zijden aanlegplaatsen voor pleziervaart. Verder komt over de sluis een nieuwe brug voor fietsers te liggen. De sluis bij Wetsingerzijl maakt deel uit van het Pieterpad en het netwerk van fietsknooppunten in de provincie. Ze heeft daarmee een belangrijke toeristische functie voor wandelaars en fietsers in het Reitdiepdal.

Gezamenlijk project

Het restaureren van de sluis bij Wetsingerzijl is een gezamenlijk project van de provincie Groningen, het waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Winsum. In totaal kost de renovatie 1,18 miljoen euro. De sluis is niet alleen een belangrijke schakel voor de wandel- en fietsroutes van de provincie, maar ook voor de vaarverbinding naar Sauwerd. Voor november 2012 moeten de werkzaamheden aan de sluis afgerond zijn.

Waterstaat

Het is de bedoeling dat met de renovatie de sluis zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. Tot 1877 was het Reitdiep nog een getijdenrivier en de enige vaarverbinding tussen de stad Groningen en de zee. In 1877 werd bij Zoutkamp de afsluitdijk in het Reitdiep aangelegd met zeesluizen. Het toenmalige waterschap bouwde in 1878 de huidige sluis bij Wetsingerzijl als vervanging van een oudere voorganger. Tegenwoordig heeft de sluis geen functie meer voor de waterstaat: het waterpeil in het Reitdiep en de Wetsingermaar is nu gelijk. De sluis is echter van monumentale waarde en heeft zodoende een grote cultuurhistorische betekenis voor het Reitdiep.