10 miljoen vanuit Nationaal Programma Groningen voor innovatieve vervoersprojecten

Vanuit het Nationaal Programma Groningen gaat er in totaal bijna € 10 miljoen naar vier slimme en duurzame mobiliteitsprojecten van de provincie. Het geld is bestemd voor de bouw van een innovatiecentrum voor mobiliteit van Hive.Mobility, de aanleg van vijf proeftuinen voor autonoom (zelfrijdend) vervoer, de ombouw van twee Qliner-langeafstandsbussen en de bouw van een uitstootvrije achtpersoons rolstoeltoegankelijke ov-bus op waterstof. De projecten werden op 3 september gepresenteerd door de gedeputeerden Nienke Homan en Fleur Gräper-van Koolwijk.

waterstofbus

Hive.Mobility krijgt eigen plek

Hive.Mobility werkt aan de ontwikkeling van slimme en groene oplossingen op het gebied van personen- en goederenvervoer en krijgt een eigen locatie op de Zernike Campus in Groningen. Dit nieuwe innovatiecentrum wordt een plek waar professionals hun kennis en toepassingen delen en doorontwikkelen, studenten onderzoek doen of worden opgeleid, en medewerkers zich kunnen laten bij- of omscholen. Het innovatiecentrum wordt ook toegankelijk voor publiek, zodat iedereen kan zien en ervaren wat in onze regio gebeurt rond slimme en groene mobiliteit.

Fieldlabs autonoom vervoer

De proeftuinen (fieldlabs) voor autonoom vervoer zijn praktijkgerichte testlocaties. In de provincie komen vijf vaste fieldlabs, waar tests worden gedaan voor het verder doorontwikkelen van autonoom vervoer, met als doel te kijken hoe deze vorm van vervoer ingezet kan worden in de dagelijkse praktijk. Noord-Nederland is als enige regio in Europa bezig met projecten gericht op zowel weg, water, lucht, spoor als buis. Daarmee hebben we als regio een unieke positie. Met deze fieldlabs zijn we het eerste Europese knooppunt voor autonoom vervoer. De fieldlabs gaan samenwerken, kennis uitwisselen en testgebieden delen. Later wordt ook de koppeling gemaakt met het European Hyperloop Center bij Meerstad in Groningen.

Bussen op groene waterstof

Het openbaar busvervoer in Nederland moet in 2030 uitstootvrij zijn. Groningen loopt hierin voorop.  De provincie investeert nu samen met Qbuzz en het OV-bureau Groningen Drenthe in de ombouw van twee Qliner-langeafstandsbussen en de bouw van een Zero Emissie (ZE)-bus voor acht personen. De meeste bussen rijden op elektriciteit opgeslagen in batterijen. Voor de Qliners en touringcarbranche is deze techniek onvoldoende toepasbaar, door de lange afstanden en hoge snelheid (100 kilometer per uur). Aanvullende inzet van groene waterstof kan een oplossing zijn. Voor kleine bussen is het nog lastig om uitstootvrij te rijden vanwege het gewicht. De ZE-bus op groene waterstof blijft onder de gewichtsgrens, zodat deze met een normaal rijbewijs bestuurd kan worden. De kennis die bij deze twee projecten wordt opgedaan, wordt ingezet om het openbaar busvervoer in Groningen de komende jaren volledig te verduurzamen.