Nieuwe brug ontsluitingsweg Bedum

In de Oostelijke Ontsluitingsweg in Bedum, over het Boterdiep, is een nieuwe brug geplaatst. Wat wordt de naam van deze brug? U kon tot en met 18 april uw stem uitbrengen. Binnenkort maken we de naam bekend.

Hieronder de zes namen waarvoor gestemd kon worden. De namen hebben allemaal een link met de bedrijvigheid in het gebied, uit het heden en verleden. 

Een knipoog naar zuivelfabriek FrieslandCampina en de voormalige steenfabriek ‘De Nijverheid’, net ten noorden daarvan (huidige locatie van loonbedrijf Wieringa). Dat was ook een coöperatie.

Het gebied binnen de Wolddijk heet ‘Innersdijken’. De brug verbindt het oostelijke en westelijk Innersdijkgebied. In het verlengde van de weg Wroetende Mol komt ook nog een fiets- en voetgangersbrug (hoogholtje). Die wens komt uit een gebiedsproces voor inzet 380 kV-compensatiegelden. De gemeente is met de voorbereidingen bezig. Die brug komt eigenlijk in het tracé van de oorspronkelijke Wolddijk.

De naam is afgeleid van de naam die de Oostelijke Rondweg heeft gekregen: Melkweg. De naam refereert aan de inhoud van de vrachtwagens die dagelijks naar de zuivelfabriek rijden.

De naam verwijst naar de vele vrachtauto’s die hier langsrijden naar de zuivelfabriek. Juist de overlast van die vrachtwagens wordt verminderd door de aanleg van deze Melkweg.

De naam verwijst naar de bedrijvigheid aan het Boterdiep, waarbij grondstoffen worden verwerkt. Nu is dat melk, tot in de vorige eeuw was dat ook klei. Net ten noorden van de melkfabriek stond de steenfabriek ‘De Nijverheid’. Die naam staat nog steeds op de gevel van loonbedrijf Wieringa die op deze locatie is gevestigd.

Radfridus was de zoon van Walfridus en werd samen met zijn vader vermoord in de 11e eeuw. In Bedum is veel genoemd naar Walfridus, naar zijn zoon nog niet veel. Er heeft een Radfriduskapel bestaan. De spoorbrug over het Van Starkenborghkanaal heet de Walfridusbrug. De ‘echte’ Walfridusbrug is wat we nu bedoelen met de Noorderhoogebrug. Maar die bestaat niet meer: lag op de plek waar nu de Noordzeeweg/N370 ligt.

Onder de inzendingen verloten we drie keer het bordspel 'GRUNN pioniers in de provincie'. Prijswinnaars krijgen van ons persoonlijk bericht.