U kunt zich hier aanmelden voor de informatiebijeenkomst van 26 augustus 2020.

Aanmelden

Informatiebijeenkomst windpark Eemshaven-West

De provincie Groningen organiseert vanwege de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het windpark Eemshaven-West op 26 augustus 2020 een informatiebijeenkomst. De Notitie heeft als doel belanghebbenden te informeren over de plannen voor het windpark en beschrijft welke milieueffecten in het milieueffectrapport (MER) worden onderzocht.

Datum en locatie

  • Woensdag 26 augustus 2020, 19.00-21.00 uur
  • Hotel Ekamper, Radsweg 12, Roodeschool

Aanmelden verplicht

Om de bijeenkomst zo veilig mogelijk te laten verlopen, bent u vanwege het coronavirus verplicht om zich aan te melden voor deze avond en een bepaald tijdslot te kiezen. 

Aanmelden

Informatiebijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst, waarbij de initiatiefnemers ook aanwezig zijn, kunt u de Notitie inzien, geven we uitleg over de plannen en kunt u eventueel vragen stellen. Ook kunt u (mondeling) uw zienswijze indienen. U bent van harte welkom.