Eikenprocessierups

De eikenprocessierups kan met zijn brandharen gezondheidsklachten veroorzaken, zoals jeuk, huiduitslag of irritatie aan de luchtwegen. De situatie met deze rupsen in onze provincie wordt door ons uitgebreid gemonitord. Wanneer er zich langs de provinciale wegen, of bij terreinen die in ons beheer zijn, overlast voordoet, gaan we over tot bestrijding. Dit gebeurt via een aannemer.

Situatie in Groningen

In onze provincie komt de eikenprocessierups op dit moment sporadisch voor en is de overlast minimaal, zeker in het noorden van Groningen. De rups komt voor in en rondom eikenbomen, die zich in onze provincie vooral bevinden ten zuiden van de rijksweg A7, op de zandgronden. De bomen met eikenprocessierupsen zijn door ons gemarkeerd met een rood-wit lint, met daarop de waarschuwing 'pas op voor de eikenprocessierups'.

Meer informatie

Neem voor gezondheidsklachten contact op met de GGD Groningen: 050 - 367 40 00. Voor meer informatie over de eikenprocessierups kunt u terecht op de landelijke website:

Kennisplatform Processierups