Grondwaterkwaliteit

We vinden het belangrijk om grondwatervoorraden in Groningen te beschermen voor de drinkwatervoorziening. Daarvoor zijn de drinkwaterwingebieden Onnen - De Punt en Sellingen in gebruik. Met het waterbedrijf, het waterschap en de gemeenten voeren we maatregelen uit die de risico's voor het grondwater in de waterwingebieden moeten beperken. Voor bewoners in deze gebieden is bovendien informatie beschikbaar.

Grondwater

Om ervoor te zorgen dat er voldoende grondwater voor drinkwater en natuur beschikbaar blijft, stimuleren we dat er in de industrie en de landbouw gebruik gemaakt wordt van oppervlaktewater. Omdat de bevolking toeneemt, moeten we ons erop voorbereiden dat er meer vraag komt naar drinkwater. Daarom kijken we hoe we in de toekomst onze grondwatervoorraden hiervoor kunnen inzetten. Dit zijn de zogeheten 'Aanvullende Strategische Voorraden'. 

Warmte-koudeopslag

Water kan ook gebruikt worden in de energietransitie. Zo kan het diepe grondwater worden gebruikt voor warmte- en koudevoorziening. Als er nieuwe wijken ontwikkeld worden, zoals de Suikerzijde en de Reitdiepzone in Groningen, onderzoeken we hoe warmte-koudeopslag toegepast kan worden. We werken hierbij nauw samen met de gemeente Groningen en andere partners om ervoor te zorgen dat het beschikbare grondwater zo efficiƫnt mogelijk wordt ingezet.