Provincie reageert op stikstofplannen kabinet

12 juli 2022

Dinsdag 12 juli heeft het college van Gedeputeerde Staten een brief gestuurd naar het Rijk en Provinciale Staten. Daarin staat dat het college aan de slag wil met een gebiedsplan voor stikstof, klimaar en waterkwaliteit. Wel worden 10 vragen en voorwaarden genoemd voor het Rijk. Zo moet er een uitgewerkt perspectief voor de landbouw komen, moeten er heldere doelen en een tijdspad worden geforumleerd en moet er voldoen ruimte en geld zijn.

Lees meer in de brieven aan het Rijk (PDF PDF-bestand, 241 KB) en Provinciale Staten (PDF PDF-bestand, 257 KB).