Vergunningverlening via stikstofregistratiesysteem deels van start

Natuurvergunningen kunnen sinds 24 maart worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratiesysteem (SRSS). Het SRSS is een volgende stap in het mogelijk maken van nieuwe initiatieven met stikstofuitstoot. Dit geldt voor de woningbouw (75.000 per jaar) en 7 grote infraprojecten uit het zogenaamde Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De verwachting is dat in de provincie Groningen nu nog geen gebruik wordt gemaakt van het SRSS.