Provincie opnieuw in gesprek met sectoren over stikstof

27 augustus 2020

De provincie Groningen organiseert de komende weken opnieuw een ronde sectortafels. Tijdens deze bijeenkomsten wil de provincie in gesprek met de vertegenwoordigers van verschillende sectoren (natuur, industrie, mobiliteit, bouw, overheid en landbouw), over het concept van de Groninger aanpak stikstof. Een aanpak met als uitgangspunten de daling van de stikstofdepositie in onze natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die juridisch geborgd zijn.