Rijk en provincies werken aan gezamenlijke aanpak stikstofproblematiek

17 oktober 2019

Het Rijk en provincies werken aan gezamenlijke aanpak stikstofproblematiek. Dat is de uitkomst van het gesprek dat het Rijk en de provincies hebben gevoerd. Gezamenlijk werken we, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheden, aan een integrale stikstofaanpak. Hiermee wordt de natuur in Nederland beter beschermd en wordt er tegelijkertijd ruimte gemaakt voor economische en maatschappelijke initiatieven.