Doe mee!

Het proces om te komen tot de herziene provinciale Omgevingsvisie vinden we minstens zo belangrijk als het eindresultaat. Daarom zorgen ervoor dat iedereen met een belang kan meedenken en meedoen. Doet u mee?

Meewerken aan de Omgevingsvisie

Samen met partners, inwoners en ondernemers voeren we ‘het goede gesprek’ om ruimte te geven aan alle belangen en zo de Omgevingsvisie te verrijken en de kwaliteit te verbeteren. Het doel van dit proces is dat iedereen met een belang zich verantwoordelijk voelt hoe wij gezamenlijk met onze fysieke leefomgeving omgaan. Dit kan bijvoorbeeld door besluiten met minderheidsbelangen te verrijken. 

Wij vinden dat dit proces is geslaagd, als iedereen met een belang: 

  • zich uitgenodigd voelt om mee te doen;
  • de afwegingen kent die de basis vormen voor de besluiten van de provincie;
  • zich herkent in de afweging van alle relevante invalshoeken en belangen;
  • en met eigen bijdragen en ideeën de omgevingsvisie verrijkt. 

Jongeren

Omdat jongeren de gebruikers en bewoners van de fysieke leefomgeving van de toekomst zijn, vinden wij het erg belangrijk om hen te betrekken. In speciale meetings, waaronder een hackaton, vragen wij jongeren hoe zij de leefomgeving van hun toekomst zien. 

Uitnodiging

In 2021 en 2022 wordt iedereen met een belang uitgenodigd mee te werken. In bijeenkomsten, workshops, serious games en via polls en vragenlijsten. We doen dit zowel fysiek als online via www.stemvanprovinciegroningen.nl.