Projecten

De natuur in Groningen is er voor iedereen

Groningen heeft prachtige natuurgebieden, zoals de Wadden, met het unieke Eems-Dollardestuarium en het Lauwersmeer, en de moeraslandschappen rond het Zuidlaardermeer en Leekstermeer. Deze natuur is voor en van iedereen.

Werelderfgoed

Het provinciaal natuurbeleid richt zich de komende tien jaar op ons Werelderfgoed: het Waddengebied inclusief de Eems-Dollard en het Lauwersmeergebied. Ook willen we het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) vóór 2021 afronden en het natuurbeheer in onze provincie goed hebben georganiseerd. We moeten nog 3.000 hectare in bezit krijgen en 7.000 hectare inrichten. Dan heeft Groningen een samenhangende structuur van ongeveer 20.000 hectare natuurgebied.

De Wadden

Samenwerking

De provincie Groningen is verantwoordelijk voor het natuurbeleid en voor de uitvoering van dit beleid. We hebben dat verwoord in onze beleidsnota Natuur 2013-2021. We werken daarbij nauw samen met gemeenten, waterschappen, het Rijk, Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Groningen, de Natuur- en Milieufederatie, LTO Noord en BoerenNatuur.

U vindt hier een overzicht van de belangrijkste projecten. Hierbij wordt verwezen naar pagina's die elders op de website staan. Bent u benieuwd naar andere projecten die de provincie ondersteunt? Kijk dan op website van het Programma Landelijk Gebied.