Nieuwe natuur

Wat gebeurt er allemaal rondom natuur en landschap in onze provincie?

Zandgronden, kwelders, vette klei, singellandschappen, beekdalen, uitgestrekte meren en moerassen, kilometers ver uitzicht en imponerende wolkenluchten. Landschappen met typische monumentale elementen en karakteristieken uit lange vervlogen tijden. Groningen herbergt het allemaal.

Gerichte natuurontwikkeling zorgt voor de terugkeer van opvallende, vaak zeldzame vogels, planten en zoogdieren in het Groninger landschap. De ‘Big Five’ heeft zich inmiddels definitief in Groningen gevestigd: dassen, bevers, otters, zeearenden en zeehonden.

Zuidlaardermeer
Zuidlaardermeer

Het Zuidlaardermeergebied en het Leekstermeergebied behoren tot de mooiste 'wetlands' van Europa. Er groeien verschillende moerasplanten, waaronder zeldzame orchideeën. De gebieden trekken bovendien zeldzame vogelsoorten aan, zoals witwangsterns, roodhalsfuten, roerdompen en porseleinhoentjes.

Het landschap geeft ook ruimte voor ontwikkeling. Groningen bewijst dat economie en ecologie prima samengaan en elkaar versterken. De bedrijvigheid rondom de Eems-Dollard maakt het bijvoorbeeld mede mogelijk de kwaliteit van het ecosysteem in de Dollard te verbeteren. Dat leidt tot schoner water en een grote variatie in vissoorten en zeezoogdieren.

De komende jaren is nog veel nieuwe natuur te realiseren. De regie daarbij ligt in handen van de provincie Groningen. In dit dossier zijn informatie en achtergronden over alle ontwikkelingen rondom natuur in onze provincie te vinden.

Pagina's