Ecologische verbindingszone Westerbroek

De ecologische verbindingszone Westerbroek verbindt het natuurgebied 't Roegwold met de natuur van het Zuidlaardermeergebied en is de ontbrekende schakel tussen deze gebieden. De verbindingszone loopt vanaf Westerbroek door het landelijk gebied richting de A7. Bij de Scharmerplas, aan de noordkant van de A7 gaat de verbinding richting het oosten en sluit aan op 't Roegwold.

Planning

De inrichting van de natuurzone, ongeveer 80 hectare, moet nog plaatsvinden. Er wordt een doorlopende sloot (slenk) aangelegd met natuurvriendelijke oevers, zodat verschillende dieren en planten zich kunnen vestigen en verplaatsen. In 2020 wordt gestart met de inrichting van de verbindingszone. 

Faunaduiker

Ook wordt ter hoogte van de Scharmerplas een faunaduiker onder de A7 aangelegd. Voor het project zijn al drie faunaduikers in gemeentelijke wegen aangelegd en daarnaast één faunaduiker in een provinciale weg (bij het Winschoterdiep). 

Kijk voor meer informatie op de website van Prolander.