Inrichting Natuurnetwerk Westerwolde

De provincie Groningen heeft in Westerwolde, langs de Ruiten Aa en Westerwoldse Aa, een gebied van circa 2.500 hectare begrensd als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland.

Gebiedscommissie

In het gebied is de gebiedscommissie Westerwolde ingesteld, die adviseert over de inrichting van natuur. In de commissie werken we als provincie samen met de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal, het waterschap Hunze en Aa's, LTO Noord, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, recreatieondernemers en uitvoeringsorganisatie Prolander

Integraal inrichting NNN

De inrichting van het natuurnetwerk pakken we integraal aan. Naast het verbeteren van de natuur, nemen we ook maatregelen die bijdragen aan een verbetering van het (kwantitatieve en kwalitatieve) waterbeheer, het landschap en van de recreatieve mogelijkheden. 

Gebieden

De afgelopen jaren zijn al verschillende gebieden in Westerwolde ingericht, zoals Ellersinghuizerveld, Ter Wupping en Ter Apel. In 2019 en 2020 wordt het laatste grotere deelgebied 'Renneborg-Ter Walslage' (circa 450 hectare) ingericht.

Ecologische verbindingen

Tussen kleine en wat grotere natuurgebieden leggen we ecologische verbindingen aan, zodat dieren zich tussen de verschillende gebieden kunnen verplaatsen. In het project Lethe-Brualer Schloot werken we bijvoorbeeld samen met een aantal Duitse partners om te zorgen voor een betere uitwisseling van flora en fauna tussen de Ruiten Aa in Nederland en de Eems in Duitsland. Hier wordt ook een grensoverschrijdend wandelpad aangelegd. 

Kijk voor meer informatie op www.ruitenaa.nl.