Krimpcafés en kennisdelen

Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

De provincie Groningen wil de kennis over krimp delen met anderen. De provincie Groningen heeft samen met de provincies Fryslân en Drenthe, de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen (faculteit ruimtelijke wetenschappen) het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland opgericht. Dit netwerk heeft als doel kennis over bevolkingsdaling te verzamelen, te delen en nieuwe kennis te verwerven. Dit doet het kennisnetwerk onder meer via de website en de krimpcafés.

Krimpcafé XL

Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland organiseert krimpcafés. Deskundigen spreken er over krimpgerelateerde onderwerpen en gaan met het publiek in debat. De krimpcafes worden op verschillende locaties georganiseerd. Op de website van het Kennisnetwerk staat de agenda.

Nieuwsbrief

Vanaf januari 2013 werkt het kennisnetwerk met themanieuwsbrieven. De eerste themanieuwsbrief gaat over Zorg. In de nieuwsbrief aandacht voor de verwachte toename van de zorgvraag en initiatieven in Noord-Nederland.

Kijk voor meer informatie bij documenten.

Downloads