Bestuursakkoord Nationaal Programma Groningen

11 maart 2019

Ruim 250 Groningers hebben meegedacht over de aanpak van het Nationaal Programma Groningen. Het resultaat is gebruikt om keuzes te maken. Deze aanpak is nu grotendeels klaar, waarmee de kwartiermakerfase wordt afgerond. De betrokken (maatschappelijke) organisaties en bedrijven gaven de kwartiermakers twee boodschappen mee. Aan de ene kant: neem de tijd, probeer niet alles nu al te regelen. Het Nationaal Programma Groningen moet de kans krijgen om te groeien. En aan de andere kant is opgeroepen om toch ook snel een begin te maken. Het bestuursakkoord komt aan beiden tegemoet. Hierin staat de opbrengst van de kwartiermakerfase en de afspraken die het Rijk, de provincie en gemeenten in het aardbevingsgebied hierover hebben gemaakt. Bijvoorbeeld over hoe gemeenteraden, Provinciale Staten en andere partijen betrokken worden bij het programma. Meer informatie is te lezen op www.nationaalprogrammagroningen.nl.

Documenten

- Bestuursovereenkomst 11 maart 2019 (PDF PDF-bestand, 3 MB)

Een programma dat groeit - afspraken Nationaal Programma Groningen (PDF PDF-bestand, 6 MB)