Slimme oplossingen

Energie is en blijft belangrijk voor de Groningse economie. De energiesector levert veel banen op. In de aanleg en het onderhoud van windmolens en zonnepanelen bijvoorbeeld. Maar ook in de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen en de vernieuwing van het energiesysteem.

Warmte

Van alle energie die we in Groningen gebruiken, gaat 70% naar warmte voor gebouwen en voor de industrie. Die warmte halen we nu vooral uit aardgas. In de toekomst halen we warmte diep uit de grond, uit de lucht, uit afval of gebruiken we warmte die vrijkomt in de industrie. De provincie heeft een ondersteunende rol bij het overstappen naar duurzame warmte. In ons Warmteplan (PDF PDF-bestand, 705 KB) zetten we de mogelijkheden voor duurzame warmte in onze provincie op een rij. En we geven (financiële) steun aan de vaak dure warmteprojecten.

Vervoer

Om elektrisch rijden te stimuleren, plaatsen we - samen met de provincie Drenthe - 1000 publieke laadpalen. Bijzonder is dat automobilisten zelf de energieleverancier kunnen kiezen. En we willen in 2030 alleen nog schone bussen in onze provincie. De eerste elektrische en waterstofbussen rijden al in Groningen. Dit zullen er meer worden. Steeds meer auto's van de provincie rijden elektrisch of op groen gas.

Slimme systemen

Verder ondersteunen we energie-innovaties met subsidies, advies en versoepeling van de regels voor proefprojecten. Zo willen we onder meer bijdragen aan slimme oplossingen om duurzame energie tijdelijk op te slaan. Of slimme energienetwerken ontwikkelen, die de vraag naar energie kunnen afstemmen op het wisselende aanbod van zonne- en windstroom.

Groene waterstof in Groningen

De overgang naar duurzame energiebronnen vraagt om een ander energiesysteem. Een veelbelovende oplossing is meer windmolens op zee zetten en met de duurzame stroom waterstof maken. In deze vorm kan energie worden opgeslagen en vervoerd via onze gasleidingen. Op de plek van bestemming kan de waterstof direct gebruikt worden als grondstof in de industrie of het kan weer worden omgezet in stroom. Groningen heeft alles in zich voor de ontwikkeling van de zogenoemde groene waterstofeconomie. In onze zeehaven komen kabels aan land die volop groene stroom leveren uit Noorwegen en van windparken op zee. Daarnaast hebben we de industrie die waterstof kan afnemen. Ook beschikken we over de kennis en het netwerk van het aardgas. De ontwikkelingen rondom waterstof maken Groningen een aantrekkelijke vestigingsplaats voor grote bedrijven. Zo draagt de energietransitie bij aan de werkgelegenheid in onze regio.

Hebt u goede ideeën over duurzame energie?

Denk met ons mee! 
We hebben de mogelijkheden voor u op een rij gezet.