Klimaatagenda

In de Klimaatagenda Groningen geven we aan hoe we tot en met 2030 invulling geven aan het Nationaal Klimaatakkoord. Met dit akkoord willen we in 2030 de CO2-uitstoot in Nederland met 49 procent terugbrengen ten opzichte van 1990. 

Lees onze ambities in de Klimaatagenda 2030.