Groningen koploper

De provincie Groningen wil voorop lopen in de energietransitie. We willen in 2050 in onze provincie alleen nog schone energie gebruiken. Het Groninger energieverbruik moet daarom omlaag. En we stappen over naar energie uit duurzame bronnen. Stroom maken we bijvoorbeeld met windmolens of zonnepanelen en warmte halen we uit de lucht, de grond of van de industrie.

Op de goede weg

In 2017 was zo’n 15% van onze energie duurzaam. Ter vergelijking: het aandeel duurzame energie in heel Nederland was dat jaar 6,6%. We willen in 2020 in onze provincie 21% duurzame energie opwekken. Dat doel gaan we naar verwachting ruim halen. De volgende stap is 60% duurzame energie in 2035. Door voorop te lopen en innovaties te stimuleren, zorgen we voor een lagere CO2-uitstoot én voor bedrijvigheid en duurzame banen in Groningen.

Energietransitie, dat doen we samen!

De overgang naar een duurzame energievoorziening is een enorme verandering, waar iedereen iets van zal merken. We zullen steeds vaker onze eigen energie opwekken, onze huizen worden aardgasvrij en onze auto’s elektrisch. En het landschap verandert door windmolens en zonneparken. Deze veranderingen geven we vorm samen met onze inwoners, gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

In het Programma Energietransitie 2016-2019 (PDF PDF-bestand, 2 MB) leest u wat de provincie tot 2020 wil doen om een schone energievoorziening te ontwikkelen. De voortgang is te lezen in de Tussenrapportage Programma Energietransitie 2016-2019 (PDF PDF-bestand, 3 MB).

Energie besparen

De provincie wil bedrijven en instellingen zuiniger laten omgaan met energie. Zij gebruiken bijna 60% van de totale hoeveelheid energie in de provincie Groningen. We denken met de bedrijven mee over energiebesparing en zien erop toe dat ze zich houden aan de Wet milieubeheer. Deze wet verplicht bedrijven die veel energie verbruiken om besparingsmaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Verder ondersteunt de provincie gemeenten bij energiebesparing in hun gebouwen en zorgen we dat we onze eigen gebouwen goed isoleren.

Energie opwekken

Om te zorgen dat we genoeg schone energie opwekken, zoeken we naar ruimte voor wind- en zonneparken in onze provincie. We steunen ook zes dorpen en wijken die energieneutraal willen worden. Daarnaast werken we samen met het Rijk om meer gebieden op zee aan te wijzen waar windmolens geplaatst mogen worden. En we geven het goede voorbeeld door stroom in te kopen van nieuwe duurzame energiebronnen uit de regio. Dat doen we samen met andere Groningse overheden en organisaties.