Dorpen en wijken

De provincie Groningen wil in 2050 helemaal energieneutraal zijn. We gebruiken dan alleen nog maar duurzame energie om onze huizen te verwarmen, te koken en te douchen. Alle gebouwen in Groningen moeten dan aardgasvrij zijn en aangesloten op andere energiebronnen. Veel Groningers zijn hier al mee bezig in hun dorp of wijk.

Wat kunt u doen?

Steeds meer Groningers besparen energie of wekken zelf energie op. Alleen of met anderen in hun wijk of dorp. Wie zijn eigen huis, buurt of dorp duurzaam wil maken, kan starten bij het Energieloket Groningen. U vindt er gratis onafhankelijke informatie over isolatie, duurzame verwarming, zonnepanelen, subsidies, andere lokale initiatieven en meer. Ook organiseert het Energieloket Groningen gezamenlijke inkoopacties voor isolatie en duurzame installaties.

U kunt met uw buurt of dorp ook terecht bij:

Wat doet de gemeente?

De komende jaren gaan de gemeenten voor alle wijken en dorpen een plan maken voor de overstap naar aardgasvrij wonen. Dat gebeurt wijk voor wijk. De gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Loppersum, Oldambt en Pekela zijn aangewezen als ‘proeftuinen’. Zij krijgen subsidie van het Rijk om hun woonwijken aardgasvrij maken. Andere gemeenten kunnen leren van de ervaringen die zij opdoen. Ook vanuit het Nationaal Programma Groningen wordt aardgasvrij wonen ondersteund.

Wat doet de provincie?

De provincie Groningen stimuleert en ondersteunt lokale energie-initiatieven, in nauwe samenwerking met Natuur- en MilieuFederatie Groningen, Groninger Energiekoepel en Grunneger Power. Zo ondersteunen we zes dorpen en wijken die hard aan de slag zijn om energieneutraal te worden, elk op hun eigen manier. 

Bewonersgroepen zijn daar actief bezig met energiebesparing en zelf energie opwekken. Vanuit de provincie en de koepelorganisaties in Groningen krijgen ze advies over de projectopzet en hulp bij financiering, vergunningstrajecten en publiciteit. Andere dorpen en wijken kunnen gebruikmaken van de opgedane kennis en ervaring.

Als bewonersgroep aan de slag met energie besparen of opwekken?

Vraag een startsubsidie aan via het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts.

Ook is het mogelijk een lening aan te vragen voor energieprojecten. Hiervoor is 35 miljoen beschikbaar. Voor lokale energieprojecten in het aardbevingsgebied is nog eens 2 miljoen extra beschikbaar.