Doe mee

Duurzame energiebronnen als zonnepanelen en windmolens hebben impact op de omgeving en het landschap. We vinden het daarom belangrijk onze inwoners te betrekken bij het maken van nieuw beleid. We willen dat Groningers zoveel mogelijk kunnen meedenken over de uitvoering én financieel meeprofiteren.

Meepraten over Groninger energie

De provincie Groningen betrekt haar inwoners actief bij het vormen van een schone en betaalbare energievoorziening voor de toekomst. Zo onderzochten de Provinciale Staten wat de Groningers belangrijk vinden bij de overgang naar aardgasloos wonen. De provincie hield in 2017 een uitgebreide Energiedialoog (PDF PDF-bestand, 3 MB) met inwoners en experts. Zo verzamelden we voorwaarden voor de overgang naar duurzame energie. Uit de gesprekken kwamen drie belangrijke voorwaarden naar voren: 

  • eerlijk, zoals de verdeling van lusten en lasten en het betrekken van de omgeving.
  • efficiënt, zoals energie besparen en aard en schaal (klein waar het kan, groot waar het moet).
  • eigen, zoals het behoud van Groningse kernwaarden en ruimte voor initiatieven van onderop. 

Wij zetten ons in om deze voorwaarden om te zetten in nieuw beleid voor windenergie. Ons uitgangspunt is dat de inwoners niet de rekening gaan betalen, maar juist meeprofiteren van de ontwikkelingen. Doordat inwoners bijvoorbeeld mede-eigenaar kunnen worden van een windmolen in het dorp of met energie van eigen zonnepanelen hun elektrische auto opladen.

Meepraten over windenergie

In 2019 gaan we weer uitgebreid met de Groningers in gesprek. Deze keer over mogelijke locaties voor windmolens. Ook willen we graag weten welke voorwaarden u stelt aan het plaatsen van nieuwe windmolens. En we willen samen met u onderzoeken hoe inwoners het meest van deze molens kunnen profiteren. Deze aanpak noemen we 'maatschappelijke tender'.

Regionale Energie Strategie

Hiermee lopen we alvast vooruit op de ontwikkeling van een Regionale Energie Strategie (RES). Provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners vertalen in 2019 de ambities in het nationale Klimaatakkoord naar een plan voor hun eigen regio.

Meer weten over hoe we inwoners betrekken? 

Lees het uitgebreide nieuwsbericht over nieuw beleid voor windenergie.