Betrokken partijen

Er zijn veel overheden, instellingen, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties betrokken bij energietransitie. Hieronder een overzicht. 

Advies, financiering en ondersteuning

Buurkracht is een onafhankelijke organisatie. Buurkracht brengt buurtbewoners bij elkaar die energie willen besparen en helpt hen.

Het Energieloket Groninger gemeenten is het startpunt voor bewoners(groepen) met vragen over thuis energie besparen en het opwekken van duurzame energie. Het geeft informatie en gratis en onafhankelijk advies. Op de website is ook een overzicht van tientallen lokale energieprojecten te vinden.

Fonds Nieuwe Doen verstrekt leningen aan initiatieven op het gebied van energie, zorg en leefbaarheid in de provincie Groningen.

De Groninger Energiekoepel traint en begeleidt buurt- of dorpsbewoners die samen energie willen besparen en/of opwekken.

De New Energy Coalition is een kennis- en netwerkorganisatie voor de energietransitie. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden zetten zich samen met New Energy Coalition in om marktkansen op het gebied van schone en innovatieve energie te realiseren. Dit doen ze in Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland-Noord. De New Energy Coalition is ontstaan uit de fusie van Stichting Energy Valley, Energy Delta Institute en Stichting Energy Academy Europe.

Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts is een loket voor bewonersgroepen die samen energie willen opwekken of besparen. Het servicepunt ondersteunt en helpt bij vinden van financiering.

De Natuur- en Milieufederatie Groningen vertegenwoordigt vijftig organisaties die zich inzetten voor natuur, landschap, milieu en klimaatbeleid in de provincie.

Kennis, netwerk en innovatie

Chemport Europe is het samenwerkingsverband van de drie noordelijke chemieclusters In de Eemshaven, Delfzijl en Emmen. Chemport Europe is opgericht om de vergroening van de chemie te versnellen.

Het Energy College is een Noord-Nederlands initiatief om de snelgroeiende energiebranche in de regio te kunnen voorzien van innovatieve vakkrachten op mbo-niveau. Deze mensen worden opgeleid naar de wensen en behoeften van de markt.

EnTranCe is de energieproeftuin van de Hanzehogeschool Groningen en Energy Academy Europe op de Zernike Campus Groningen. Innovaties die nodig zijn om ons energiesysteem te verduurzamen kunnen daar worden ontwikkeld en getest.

Kennis VanOns is een digitaal kennisplatform voor Groningers die gezamenlijk energie willen besparen en opwekken. Op de site staat nieuws van lokale energieprojecten, cursussen, formats voor communicatiemiddelen en nog meer handige informatie en ervaringen. Kennis VanOns is uitgevoerd in opdracht van de provincie Groningen.

De New Energy Coalition is een kennis- en netwerkorganisatie voor de energietransitie. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden zetten zich samen met New Energy Coalition in om marktkansen op het gebied van schone en innovatieve energie te realiseren. Dit doen ze in Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland-Noord. De New Energy Coalition is ontstaan uit de fusie van Stichting Energy Valley, Energy Delta Institute en Stichting Energy Academy Europe.

Energiecoöperaties

Energie van Ons koopt stroom van lokale energiecoöperaties en levert deze aan klanten in de provincie Groningen. Er doen al bijna honderd energiecoöperaties mee. De winst gaat terug naar de regio.

Grunneger Power is een energiecoöperatie uit Groningen die groene stroom levert. Ook helpen ze met het besparen en zelf opwekken van energie.

Overheid/overige

De gemeenten hebben een belangrijke rol in het energieneutraal maken van dorpen en wijken en het bevorderen van energiebesparing. Samen met de gemeente Groningen hebben we een aanbod gedaan aan de landelijke overheid om van Groningen een duurzame regio te maken: Het Beste Voor Nederland komt uit Groningen. Daarnaast kopen we samen met 13 gemeenten groene energie in voor onze gebouwen en bruggen.

Het platform Groningen Energieneutraal 2035 is opgericht om samen met Groningse bedrijven en organisaties de energietransitie naar 2035 te realiseren, monitoren en versnellen.

TopDutch is een promotiecampagne van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe om (inter)nationale bedrijven naar Noord-Nederland te trekken. De nadruk ligt op vergroening en digitalisering.

De provincies Drenthe, Fryslân en Noord-Holland vormen samen de Energy Valley regio. De regio is dé nationale energieleverancier met grootschalige en decentrale opwek en opslag van energie. Ook zijn er meerdere havens aan de Noordzee.