Duurzame energie

Inwoners van de provincie Groningen ervaren dagelijks de gevolgen van aardgaswinning. Daarom is de overgang van energie uit fossiele brandstoffen (olie, kolen, gas) naar duurzame energie nergens zo urgent als hier.

100 procent in 2050

In 2050 willen wij dat alle energie in Groningen duurzaam is opgewekt. Om dat te bereiken hebben we ons als doel gesteld om in 2020 21 procent van alle energie duurzaam op te wekken. Hiervoor liggen we op koers. In 2035 willen we 60 procent van de energie duurzaam opwekken. Daarin past de vraag hoe aardgas vervangen kan worden. Naast energiebesparing zullen alle vormen van duurzame energie hiervoor nodig zijn: biomassa, windenergie, zonne-energie, en duurzame warmte.

In gesprek met inwoners

Hoe we dat bereiken en hoe Groningers hier iets aan kunnen hebben, is een belangrijke vraag die wij samen met inwoners van de provincie Groningen willen beantwoorden. Daarom organiseren wij in de maanden april, mei en juni verspreid door de provincie een aantal bijeenkomsten waar wij in gesprek gaan met inwoners van de provincie. Dit gebeurt tijdens twee kennisbijeenkomsten in het provinciehuis en 5 bijeenkomsten verspreid in de provincie.

In dit dossier vindt u binnenkort meer informatie over alle bijeenkomsten.