Terugblik terugkomdag 10 juli 2017

In herkenbare stappen naar nieuw energiebeleid: eerlijk, efficiënt en eigen

Op maandag 10 juli vond in het provinciehuis de terugkomdag 'Nieuwe energie voor Groningen' plaats. Gedeputeerden Nienke Homan en Fleur Gräper- van Koolwijk presenteerden wat er de afgelopen maanden is opgehaald  (PDF PDF-bestand, 417 KB)tijdens achttien bijeenkomsten over nieuw beleid voor duurzame energie.

Kern: eerlijk, efficiënt en eigen

Meer dan 400 personen hebben met ons meegedacht. Alle verschillende ideeën, randvoorwaarden en spelregels die tijdens de verschillende bijeenkomsten zijn opgehaald, staan in het verslag Nieuwe energie voor Groningen (PDF PDF-bestand, 3 MB). De kernbegrippen uit de opbrengst zijn: eerlijk, efficiënt en eigen. We nemen deze opbrengst mee in onze uitwerking van het nieuwe energiebeleid.

Verdieping

Tijdens de bijeenkomst van 10 juli werd nog een aantal aanvullende uitspraken gedaan die leidden tot verdieping. Zo werd onder andere een oproep gedaan voor een goede informatievoorziening naar inwoners en gemeenten toe en de jeugd bij de energietransitie te betrekken.

Vervolg

In het najaar van 2017 starten we met het uitwerken van het nieuw beleid. Nadruk ligt daarbij eerst op het maken van beleid voor het kunnen meedoen in energieprojecten en een goede verdeling tussen lusten en lasten. Daarnaast werken we aan een visie op onze eigen rol en het ruimtelijke beleid voor wind- en zonne-energie.

Cartoonist Jan-Willem Spakman heeft de bijeenkomst samengevat in onderstaande cartoon.