Subsidies

Er komt er een coronafonds, om bedrijven en organisaties te helpen tijdens deze crisis. Op dit moment kunnen ondernemers ook gebruikmaken van een speciale subsidieregeling voor de coronamaatregelen die ze moeten nemen. Daarnaast helpen we instellingen en bedrijven die al een provinciale subsidie krijgen.

Coronafonds

De provincie is bezig een coronafonds op te zetten, waar in totaal € 11,5 miljoen in zit. Het fonds is ervoor bedoeld om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen. Daarbij ligt de nadruk op (vrijetijds)economie, scholing en het behoud van werkgelegenheid. De verdeling van het coronafonds gaat in nauwe samenwerking met bedrijven, organisaties en gemeenten. Het fonds wordt de komende tijd uitgewerkt. Nadere informatie volgt zo snel mogelijk op deze website. Lees alvast meer in het 'Plan coronafonds (PDF PDF-bestand, 30 MB)'.

Anderhalvemeterregeling

We trekken € 1,5 miljoen uit om kleine ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren te ondersteunen, zoals de detailhandel, cultuur, vrije tijd en vervoer. Supermarkten, bouwmarkten, tuincentra en webshops kunnen geen subsidieaanvraag indienen, omdat zij tijdens het coronavirus juist meer omzet hadden. Aanvragen kan via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Hulp voor gesubsidieerde instellingen

Ontvangt u subsidie van de provincie voor een activiteit en bent u door de coronacrisis genoodzaakt deze activiteit uit te stellen of niet door te laten gaan? Bijvoorbeeld een subsidie voor een voorstelling, evenement, optreden of als ondersteuning van een project. Voor die subsidies proberen wij u hierbij op een praktische manier te helpen. Voor veel subsidies is dat mogelijk, maar helaas niet voor alle.

Bekijk hieronder de mogelijkheden:

Bent u van plan om de activiteit of evenement op een later moment in 2020 of 2021 uit te voeren, dan kunt u in principe de eerder verleende subsidie daarvoor gebruiken. Vul het aanvraagformulier in als u hiervan gebruik wilt maken. Vermeld daarbij:

  • de naam van het project
  • uw telefoonnummer
  • het zaaknummer en
  • de nieuwe geplande datum of periode dat u de activiteit gaat doen.

Als het nodig blijkt te zijn nemen we telefonisch contact met u op. U krijgt overigens altijd een brief (besluit) van ons.

Aanvraagformulier

Als de activiteit niet op een later moment uitgevoerd wordt, dan kunnen wij de reeds gemaakte kosten (deels) vergoeden. Het gaat om kosten die niet door andere regelingen vergoed (kunnen) worden. En we kijken of de kosten redelijk en billijk zijn.

Vul het aanvraagformulier in als u hier gebruik van wilt maken. Vermeld daarbij:

  • de naam van het project
  • uw naam
  • telefoonnummer 
  • het zaaknummer en 
  • maak inzichtelijk welke kosten er zijn gemaakt en waarvoor.

Als het nodig blijkt te zijn, nemen we telefonisch contact met u op. U krijgt overigens altijd een brief (besluit) van ons.

Aanvraagformulier

Alle instellingen met een structurele subsidie worden door ons benaderd over wat de crisis voor uw organisatie betekent. En als het nodig is, kunnen we een deel van de subsidie voor 2020 eerder aan u over maken. Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij de provincie Groningen of stuur een e-mail naar subsidies@provinciegroningen.nl. Vermeld dan het zaaknummer, uw naam, telefoonnummer en de naam van uw organisatie.

Aanvraagformulier

Als u ons een verzoek hebt gezonden, reageren wij normaliter binnen 2 weken. U ontvangt dan een brief (besluit) en de eventuele betaling van ons. Alleen bij ingewikkelde zaken kan het wat langer duren.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met ons Subsidieteam via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl

Hebt u vragen over de anderhalvemeter regeling? Neem dan contact op met met het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).
Bezoekadres: Leonard Springerlaan 15, 9727 KB Groningen

Telefoon:  050 - 522 49 00
E-mail: info@snn.nl