Vraag en antwoord

Veelgestelde vragen over gaswinning en aardbevingen

Wat moet ik doen bij een aardbeving? En waar kan ik terecht met mijn klacht over schadeafhandeling? Kijk voor deze en meer vragen hieronder.

Gaswinning en aardbevingen

 • Waarom leidt gaswinning tot aardbevingen?

  Gesteente waar gas uit wordt gewonnen is poreus. Dat betekent dat het vol kleine holtes zit, net als een spons. Omdat het gesteente in de loop der tijd onder nieuwe lagen steen bedekt is geraakt, heeft het de neiging in elkaar gedrukt te worden. Het gas in de holtes houdt dit proces tegen. Als je het gas uit de holtes haalt, wordt het gesteente alsnog verder in elkaar gedrukt. Doordat het gesteente niet overal even poreus is, en er ook niet overal gas zit, zitten er verschillen in de hoeveelheid inklinking van het gesteente. Dat leidt tot spanning in het gesteente, en uiteindelijk tot verschuivingen langs breuken die in de bodem aanwezig zijn. Dat veroorzaakt de bevingen.

 • Waarom stoppen we de gaswinning niet?

  De minister heeft in 2013 onderzoek laten doen naar vragen als: Met welke sterkte van aardbevingen moeten we rekening houden en welke schade kan die veroorzaken? Wat voor alternatieve winningstechnieken zijn er mogelijk? De conclusie van de onderzoeken is dat de gaswinning onmisbaar is voor de energievoorziening van Nederland, dat Nederland langlopende contracten heeft voor gaslevering aan het buitenland en dat staking van de gaswinning onoverkomelijke tekorten zou opleveren voor de Rijksbegroting. Daarom heeft de minister besloten de gaswinning niet stil te leggen, maar in samenwerking met NAM en de regio afspraken te maken over een betere schadeafhandeling en geld te investeren in schadepreventie, de waarde van huizen, een aangenamere leefomgeving en een sterkere regionale economie.

  Om de kans op sterkere aardbevingen te verminderen, adviseert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de minister van Economische Zaken om de gasproductie van vijf winningslocaties rond Loppersum voor 3 jaar stil te leggen. Ook adviseert SodM om te onderzoeken hoe het risico op aardbevingen verder beperkt kan worden, en eventuele maatregelen in een nieuw winningsplan voor 1 september 2015 op te nemen. De minister geeft hier grotendeels gehoor aan. Zo wordt de winning uit de vijf locaties rond Loppersum met 80 procent teruggebracht. Hij vraagt NAM om voor 1 juli 2016 met een nieuw winningsplan te komen, waarin nader onderzoek en eventuele extra maatregelen zijn opgenomen.

 • Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor de gaswinning?

  De minister van Economische Zaken gaat over de diepe ondergrond en verleent de vergunning voor gaswinning uit het Groningen Veld. De NAM is verantwoordelijk voor veilige gaswinning volgens haar gaswinningsplan. Daarnaast is de NAM verantwoordelijk voor de communicatie hierover.

  De overige partijen zoals gemeenten, provincie en waterschappen hebben formeel geen directe verantwoordelijkheid voor de gaswinning. Ze treden uiteraard wel op als belangenbehartigers voor de inwoners, zien erop toe dat de afspraken met het gebied worden nagekomen en wisselen onderling informatie uit.

 • Wat moet ik doen bij een aardbeving?

  De NAM geeft samen met de Veiligheidsregio Groningen informatie over de vraag wat u moet doen bij een aardbeving. Op de website van de Veiligheidsregio staat een toelichting over het risico bij aardbevingen. U vindt er ook informatie informatie over hoe u zich kunt voorbereiden op een aardbeving en wat u kunt doen als er nieuwe aardbevingen plaatsvinden. Bij het Regionaal Informatiepunt Gaswinning kunt u informatie krijgen over maatregelen die u zelf kunt nemen om de gevolgen van aardbevingen te verkleinen.

 • Ik heb klachten over de afhandeling van mijn schade. Bij wie kan ik terecht?

  Voor klachten over de afhandeling van de schademeldingen heeft de minister een ombudsman benoemd: de Onafhankelijke Raadsman. Deze behandelt om klachten over het verloop van de procedure, vanaf de melding van de schade bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), tot de uiteindelijke afhandeling van de schade. De ombudsman is te bereiken via 088 - 2 23 44 55 en via het e-mailadres info@onafhankelijkeraadsman.nl. Tijdens de zomerperiode is dit telefoonnummer bereikbaar van maandag tot en met donderdag, tussen 9.00 en 12.00 uur.

 • Staat uw vraag over gaswinning en aardbevingen niet in dit rijtje?

  Vragen aan de provincie over gaswinning en aardbevingen kunt u sturen naar gaswinning@provinciegroningen.nl.

  Meer vragen en de antwoorden daarop vindt u op de websites van het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Een huis met aardbevingsschade