Alles op een rij

Een chronologisch overzicht van het aardbevingsdossier

Hieronder een tijdlijn met alle gebeurtenissen, onderzoeksrapporten en beleidsstukken die te maken hebben met de gaswinning en de aardbevingen in de provincie Groningen.

Datum

gebeurtenis

korte omschrijving

13 april 2018Aardbeving Garsthuizen (2,8 schaal Richter)
29 maart 2018Kabinet: einde aan gaswinning in Groningen (PDF PDF-bestand, 413 KB)De gaswinning uit het Groningenveld wordt volledig beëindigd. Het wordt mogelijk geacht dat de gaswinning in 2022 op een niveau van 4 miljard kuub zit. Daarna wordt zo snel mogelijk afgebouwd naar nul.
19 maart 2018Start loket Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)    Het schadeloket is telefonisch te bereiken op het (gratis) nummer: 0800 – 4444 111 (7 dagen in de week van 08.00 uur tot 20.00 uur). Bezoekadres Cascadeplein 10, 9726 AD in Groningen (op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur). Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.schadedoormijnbouw.nl.
1 februari 2018Advies Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)Gaswinning vanwege veiligheid verlagen naar 12 miljard.
1 februari 2018Advies Gasunie Transport Service (GTS)Gaswinning vanwege leveringszekerheid verlagen naar 14 miljard.
31 januari 2018Overeenstemming over nieuw schadeprotocol GroningenBewoners in het aardbevingsgebied kunnen vanaf 19 maart terecht bij één loket voor de volledige afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Hiervoor wordt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TMCG) ingesteld die onafhankelijk van de NAM en de overheid beslissingen neemt over de oorzaak van de schade en de schadevergoeding. Behalve nieuwe schades gaat de Commissie ook alle schademeldingen afhandelen die sinds 31 maart 2017 zijn ingediend. Daarnaast krijgen de openstaande schademeldingen van vóór 31 maart 2017 een passende oplossing aangeboden.
8 januari 2018Aardbeving Zeerijp (3,4 schaal Richter)
17 maart 2017

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) kondigt een nieuwe waardevermeerderingsregeling aan.

Woningeigenaren met erkende schade aan hun huis van 1.000 euro of meer kunnen maximaal 4.000 euro krijgen voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. De regeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)en gaat in per 3 april 2017.
15 februari 2017

Provincie en gemeenten vragen in Den Haag aandacht voor gaswinningsdossier.

Een Groninger delegatie onder leiding van commissaris van de Koning René Paas biedt aan politici Den Haag een manifest aan, waarin ze onder meer oproepen het gaswinningsniveau naar beneden te brengen. De regio hoopt dat de punten uit het manifest onderdeel worden van het nieuwe regeerakkoord na 15 maart 2017.
11 oktober 2016

Provincie stapt naar Raad van State om gaswinningsbesluit minister Kamp.

Het gaswinningsbesluit van Kamp ligt vast voor de komende vijf jaar. De provincie wil dat het winningsniveau naar beneden gaat en vindt de periode van vijf jaar te lang. Volgens de provincie is onvoldoende rekening gehouden met de veiligheid van de Groningers.

23 september 2016

Minister Kamp brengt definitief gaswinningsbesluit naar buiten.

De NAM mag van het kabinet jaarlijks 24 miljard kubieke meter gas winnen (tot 30 miljard kuub bij strenge winters). Dat winningsniveau geldt voor de komende vijf jaar.
9 augustus 2016

Ontwerp-gaswinningsbesluit minister wordt door Groninger overheden afgewezen.

De provincie, gemeenten, waterschappen en de Veiligheidsregio Groningen hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend op het ontwerp-besluit van minister Kamp. Mede op basis van deze reactie (en de overige zienswijzen die worden ingediend) neemt de minister vóór 1 oktober 2016 een definitief besluit over de gaswinning.
24 juni 2016

Kabinet komt met ontwerp-gasbesluit: verlaging naar 24 miljard kuub gas per jaar. Provincie is blij met vermindering, maar mist perspectief op verdere vermindering.

 


De gaswinning wordt de komende vijf jaar verlaagd van 27 naar 24 miljard kubieke meter per jaar. Wanneer er zich een koude winter voordoet kan er meer gas worden gewonnen.

Het ontwerp-besluit ligt vanaf begin juli 2016 zes weken lang ter inzage.

24 mei 2016

Provincie verwerpt gaswinningsplan NAM

De provincie adviseert de minister om niet akkoord te gaan met het winningsplan van de NAM. Volgens de provincie wordt er te weinig rekening gehouden met veiligheid, schade en het welzijn van de Groningers.
1 april 2016

NAM dient gaswinningsplan in

Het plan van de NAM vormt mede de basis voor het nieuwe kabinetsbesluit over de gaswinning, dat naar verwachting in oktober 2016 wordt genomen. De minister legt het plan nog voor aan de betrokken partijen, zoals provincie en gemeenten.
1 februari  2016Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering beëindigdDe regeling, die Groningers met aardbevingsschade steunt bij het energiezuinig maken van hun huis, is in deze vorm (voorlopig) ten einde.
18 december 2015

Kabinet besluit om voor het jaar 2016 gaswinning te beperken tot 27 miljard kubieke meter. Provincie vindt dat er verdere stappen nodig zijn.

Met dit besluit houdt het kabinet zich aan de uitspraak van de Raad van State van 18 november 2015. Vóór oktober 2016 wordt een besluit genomen over de gaswinning voor de lange termijn.
18 december 2015

Rijk, provincie en gemeenten stemmen in met het Meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen'.

De betrokken overheden hebben akkoord bereikt over het Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Alleen over de Regeling Waardevermeerdering is geen overeenstemming. De regeling stopt per 31 december 2015, maar de provincie wil dat deze wordt voortgezet. De NCG heeft een nieuwe regeling aangekondigd, waarbij niet de schade aan een huis het uitgangspunt is, maar de preventieve versterking.
17 december 2015

Dialoogtafel officieel beëindigd

In het provinciehuis wordt het einde gemarkeerd van de Dialoogtafel Groningen. De betrokken maatschappelijke organisaties gaan gezamenlijk door als het Gasberaad. De betrokken overheden zijn samen gaan werken via de Nationaal Coördinator Groningen.
18 november 2015

Raad van State vernietigt instemmingsbesluit en wijzigingsbesluit van minister Kamp voor de gaswinning. Groninger overheden reageren verheugd.

Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt dat:

 • er maximaal 27 miljard kuub gas mag worden gewonnen;
 • er  nog steeds geen gas mag worden in en bij Loppersum;
 • gaswinning na september 2016  uitsluitend mag plaatsvinden op basis van een nieuw winningsplan.

 

4 november
2015

Nationaal Coördinator Groningen presenteert Concept- Meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen'.

In het concept-programma staat de aanpak van het bouwkundig en preventief versterken van woningen, monumenten en andere gebouwen (zoals scholen en zorggebouwen). In combinatie daarmee worden woningen duurzamer gemaakt en de leefbaarheid en de regionale economie in het aardbevingsgebied versterkt. In december moet het definitieve programma klaar zijn. Begin 2016 wordt met de uitvoering begonnen.
20 juli 2015Benoeming Annelies Pleyte als directeur van Directie Den Haag van Nationaal Coördinator Groningen (per 1 augustus 2015) De Directie Den Haag ondersteunt de Nationaal Coördinator Groningen met de ontwikkeling van landelijk beleid en het onderhouden van contacten met de verschillende ministeries.
23 juni 2015Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert gaswinning te beperken tot ver onder 33 miljard kubieke meter per jaarAlleen een blijvend en beduidend lager productieniveau in de hele provincie, in combinatie met versterking van gebouwen en eventueel in combinatie met maatregelen om de druk in het gasveld te handhaven, zal leiden tot een structureel lager aardbevingsrisico. Dat is de conclusie van het onderzoek van het SodM.
23 juni 2015

Minister Kamp besluit de gaswinning voor de rest van 2015 te verminderen. Provincie en gemeenten noemen het besluit 'een eerste stap', maar willen een verdere vermindering. 

De gaswinning wordt voor het tweede deel van 2015 beperkt tot 13,5 miljard kubieke meter. Daarmee komt de totale winning voor 2015 op 30 miljard kubieke meter.

1 mei 2015

Benoeming Hans Alders tot Nationaal Coördinator Groningen, die leiding gaat geven aan een ondersteunende overheidsdienst (zomer 2015 van start).

De Nationaal Coördinator Groningen gaat zich bezighouden met:

 • Groningen veiliger en leefbaarder maken,
 • bewoners helpen wanneer zij ingrijpende versterkingsmaatregelen willen nemen
 • een heldere procedure ontwikkelen voor het oplossen van conflicten over bijvoorbeeld de afhandeling van aardbevingsschade
20 april 2015

Uitkomst onderzoek naar gevolgen van Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR, richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen) voor aardbevingsgebied

Volgens de concept-bouwnormen moeten 152.000 bestaande woningen in het Groninger aardbevingsgebied worden versterkt.
15 april 2015

Minister Kamp voert besluit rechter uit.

De gaswinning in de provincie Groningen wordt teruggebracht.
14 april 2015

Uitspraak Raad van State op verzoek voorlopige voorziening, ingediend door aantal partijen.

Alleen gaswinning uit de clusters in en rond Loppersum als de andere clusters uit het Groninger veld hun productieplafond hebben bereikt óf als leveringszekerheid dit noodzakelijk maakt.
 
11 maart 2015

Provincie gaat in beroep bij de Raad van State. 

De provincie tekent beroep aan tegen het gasbesluit van minister Kamp bij de Raad van State.
11 maart 2015

Uitbreiding Tijdelijke Regeling Waardvermeerdering voor woningen in aardbevingsgebied

Naast de negen gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Bedum, Winsum, Slochteren, Eemsmond, Ten Boer en De Marne, mogen nu ook Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde gebruikmaken van de regeling.
19 februari 2015

Onderzoeksraad voor de veiligheid presenteert een rapport.

Veiligheid van burgers is in de afgelopen jaren niet meegewogen in besluitvorming over gaswinning
9 februari 2015

Groninger overheden presenteren aanvullende maatregelen voor akkoord 'Herstel van vertrouwen en vertrouwen op herstel'

 

In het akkoord onder meer afspraken over:

 • Komst Nationaal Coördinator Groningen 
 • Gaswinning tot 1 juli 2015 op 16,5 miljard kubieke meter
 • 50 miljoen euro voor stad Groningen
 • Uitbreiding aardbevingsgebied met Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde
 • Fonds voor achterstallig onderhoud
 • Vergoeding voor aardbevingsbestendig maken van woningen
29 januari 2015

Minister van Economische Zaken presenteert definitief besluit gaswinning.

Alle partijen die een zienswijze hebben ingediend hebben de mogelijkheid tegen het besluit beroep aan te tekenen bij de Raad van State
6 november 2014

Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering voor woningen ingesteld.

De regeling is ontwikkeld door de Dialoogtafel en bedoeld om huiseigenaren in Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Bedum, Winsum, Slochteren, Eemsmond, Ten Boer en De Marne te compenseren voor overlast en schade door de aardbevingen
22 april 2014

Provinciale geeft zienswijze op ontwerp-gaswinningsbesluit

De provincie geeft haar zienswijze op drie onderdelen:

 • Seismische dreiging en veiligheidsrisico's
 • Eerste drie jaar nuttig besteden om de gevolgen van de bevingen te beperken
 • Gaswinning op de lange termijn
14 maart 2014

Minister van Economische Zaken presenteert ontwerp-gasbesluit 

Betrokken partijen hebben de mogelijkheid hun zienswijze op het ontwerp-besluit te geven
10 maart 2014

Start dialoogtafel Groningen

30 januari 2014

Presentatie rapport 'Aan Tafel!' door Pieter van Geel en Jacques Wallage

De Dialoogtafel wordt ingesteld, waar bewoners(organisaties), ondernemers(organisaties), bestuurders, provincie, rijksoverheid en de NAM aanschuiven.
17 januari 2014

Rijk, provincie en gemeenten presenteren bestuursakkoord.

Akkoord tussen negen aardbevingsgemeenten, Rijk en provincie waarbij de NAM 1,2 miljard euro beschikbaar stelt om de adviezen uit het rapport van de Commissie Meijer uit te werken. In het akkoord onder meer afspraken over:

 • veiligheid en preventief versterken huizen en gebouwen
 • onafhankelijke schade afhandeling (later belegd bij CVW)
 • middelen voor leefbaarheid (later uitgewerkt in drie leefbaarheidssporen)
 • middelen voor economische versterking (via Economic Board)
 • komst van Dialoogtafel
15 november 2013

Ondertekening Verklaring van Huizinge.

Vertegenwoordigers van diverse organisaties, instellingen en het bedrijfsleven in de provincie Groningen ondertekenen een verklaring waarmee ze het advies van de Commissie Meijer steunen
1 november 2013

Commissie Meijer presenteert rapport

Advies over elf maatregelen verdeeld over drie lijnen:

 • Veiligheid en toekomstzekerheid voor inwoners en ondernemers
 • Kwaliteit van woon- en leefomgeving
 • Duurzaam economisch perspectief voor de regio
11 februari 2013

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) presenteert advies aan minister van Economische Zaken Henk Kamp

Het advies luidt: breng de gasproductie zo snel mogelijk terug, in het belang van de veiligheid van de bewoners.
1 februari 2013

College van Gedeputeerde Staten stuurt brief aan Provinciale Staten.

Het college dringt aan op snelheid en duidelijkheid. Het Rijk en de NAM moeten met spoed onderzoek doen naar de risico's en de preventieve maatregelen die nodig zijn. Ook moet er volgens het college een langjarige compensatie komen voor inwoners met schade.
16 augustus 2012Aardbeving Huizinge (3,6 schaal Richter)