Aardbevingen

De gaswinning heeft de afgelopen jaren voor veel problemen gezorgd in onze provincie

De aardbevingen in de provincie, veroorzaakt door gaswinning, zorgen voor veel ongerustheid onder de Groningers. Velen maken zich zorgen over de kracht van de bevingen en de schade die deze kunnen veroorzaken aan hun woning. Inwoners vragen zich af wat de aardbevingen betekenen voor de veiligheid en leefbaarheid in hun woongebied.

Nauwe betrokkenheid

De gaswinning en aardbevingen vormen samen een groot en ingewikkeld dossier, waar de provincie Groningen nauw bij betrokken is. We hebben als provincie een belangrijke rol achter de schermen en voeren veel overleg met het Rijk en de Groninger gemeenten. Daarbij komen we samen met de gemeenten op voor de belangen van onze inwoners. 

Nationaal Coördinator Groningen

De provincie is ook onderdeel van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), een samenwerkingsverband waar ook het Rijk en de gemeenten toe behoren. De NCG richt zich op schadeherstel en het aardbevingsbestendig maken van huizen, gebouwen, wegen en dijken de komende jaren. 

Inhoud dossier

Dit gedeelte van de website besteedt uitgebreid aandacht aan de gaswinning en aardbevingen. U vindt hier bijvoorbeeld waar u moet zijn in geval van schade. Ook is er een overzicht te vinden van alle organisaties die te maken hebben met het aardbevingsdossier. In het chronologisch overzicht kunt u alle gebeurtenissen rondom de gaswinning en aardbevingen nog eens nalezen. Onze rubriek 'vraag en antwoord' helpt u hopelijk bij het beantwoorden van uw vragen. 

Een huis met aardbevingsschade
Een huis met aardbevingsschade (foto: Harry Cock)

Pagina's