Coronafonds

De provincie Groningen heeft het Coronafonds (met daarin € 11,5 miljoen) opgezet om ondernemers, organisaties en instellingen sterker uit de coronacrisis te laten komen. Het fonds is gericht op de (vrijetijds)economie, scholing en het behoud van banen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de actuele maatregelen of subsidieregelingen vanuit het Coronafonds.

Ondernemersplatform GroBusiness

Groninger ondernemers kunnen voor specifieke hulp en informatie terecht bij GroBusiness. Dit platform biedt ondernemers onafhankelijk advies, kosteloos en vrijblijvend.

 • Aanvraagperiode: niet van toepassing
 • Investering vanuit Coronafonds: € 1,5 miljoen

Naar GroBusiness

Innovatief en duurzaam mkb

Midden- en kleinbedrijven die innovatieve en duurzame projecten ontwikkelen en daarmee bijdragen aan de versterking van de economie, kunnen subsidie krijgen. 

 • Aanvraagperiode: tot en met 31 december 2021
 • Investering vanuit Coronafonds: € 1 miljoen

Meer over deze regeling

Arbeidsmarktscholing Groningen

Bedrijven, kennisinstellingen en organisaties kunnen met subsidie investeren in scholing en het vergroten van de kennis van hun medewerkers. De regeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

 • Aanvraagperiode: tot en met 31 december 2021
 • Investering vanuit Coronafonds: € 300.000 

Meer over deze regeling

Stageplaatsen Groningen

Bedrijven of organisaties worden met deze regeling gestimuleerd studenten een veilige stageplek aan te bieden. De regeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

 • Aanvraagperiode: tot en met 31 december 2021
 • Investering vanuit Coronafonds: € 300.000

Meer over deze regeling 

Bijscholing zelfstandigen cultuursector

Zelfstandigen in de culturele sector kunnen zich met subsidie laten bijscholen. De doelgroep betreft onder meer kunstenaars en acteurs, maar ook technici en marketeers. De regeling wordt uitgevoerd door de Kunstraad Groningen.

 • Aanvraagperiode: tot en met 31 december 2021
 • Investering vanuit Coronafonds: € 200.000

Meer over deze regeling

Dorpshuizen en buurthuizen

Voor dorpshuizen en buurthuizen in de provincie Groningen is er subsidie ter compensatie van gemaakte kosten, zoals inrichtingskosten (voor de 1,5-metermaatregelen), investeringen in digitale dienstverlening, of aangepaste activiteiten die passen binnen de coronamaatregelen. 

 • Aanvraagperiode: tot en met 1 augustus 2021
 • Investering vanuit Coronafonds: € 250.000

Meer over deze regeling

Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

Culturele instellingen die activiteiten organiseren gericht op amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed, kunnen subsidie krijgen. De regeling is de opvolger van het Incidenteel Cultuurbudget (ICB). Vanuit het Coronafonds is er extra geld beschikbaar gesteld.

 • Aanvraagperiode: voor 1 april, 15 mei, 15 september en 1 november 2021
 • Investering vanuit Coronafonds: € 637.000

Meer over deze regeling

Incidentenbudget Kunstraad

Deze subsidieregeling is bedoeld voor de ondersteuning van professionele kunsten en wordt uitgevoerd door de Kunstraad Groningen. Voor 2021 is er extra budget beschikbaar gesteld via het Coronafonds.

 • Aanvraagperiode: voor 1 mei en 15 augustus 2021
 • Investering vanuit Coronafonds: € 266.600

Meer over deze regeling

Anderhalvemeterregeling

Ondernemers in onder meer de horeca-, detailhandel-, binnenvaart- en vrijetijdssector kunnen subsidie krijgen voor coronomaatregelen. Ook maatschappelijke organisaties kunnen subsidie krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

 • Aanvraagperiode: tot en met 1 juli 2021
 • Investering vanuit Coronafonds: € 500.000

Meer over deze regeling

Hulp voor reeds gesubsidieerde instellingen

Hebt u voor uw bedrijf of instelling al subsidie gekregen voor een activiteit, maar moest u deze vanwege de coronacrisis uitstellen of annuleren? Dan kunnen wij u op verschillende manieren verder helpen.

Bekijk de mogelijkheden

Hebt u nog vragen?

Afhankelijk van uw vraag kunt u terecht bij de volgende informatiepunten:

Meer informatie over onze dienstverlening is te vinden op de pagina dienstverlening in coronatijd. Kijk voor de actuele informatie over het coronavirus, maatregelen en vaccinaties op rijksoverheid.nl. Informatie over reizen naar Duitsland is te vinden op het coronadashboard voor de grensregio.