Coronafonds

De provincie Groningen heeft het Coronafonds opgezet om bedrijven, organisaties en kennisinstellingen sterker uit de coronacrisis te laten komen. Vanuit dit fonds, waar € 11,5 miljoen in zit, komen meerdere subsidieregelingen beschikbaar, gericht op de (vrijetijds)economie, scholing en het behoud van banen.

Welke subsidieregelingen zijn er?

Op deze pagina vindt u een overzicht van de subsidieregelingen die op dit moment al opengesteld zijn of binnenkort opensteld worden. Er staan ook regelingen tussen die al bestonden, maar waarvan het budget voor 2021 is aangevuld vanuit het Coronafonds. De komende tijd zal dit overzicht steeds worden aangevuld met nieuwe regelingen.

Anderhalvemeterregeling

Ondernemers in onder meer de horeca-, detailhandel-, binnenvaart- en vrijetijdssector kunnen subsidie krijgen voor coronomaatregelen. Ook maatschappelijke organisaties kunnen subsidie krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

 • Aanvraagperiode: tot en met 1 juli 2021
 • Budget: € 1,5 miljoen beschikbaar

Meer over deze regeling

Bijscholing zelfstandigen cultuursector

Zelfstandigen in de culturele sector kunnen zich met subsidie laten bijscholen. De doelgroep betreft onder meer kunstenaars en acteurs, maar ook technici en marketeers. De regeling wordt uitgevoerd door de Kunstraad Groningen.

 • Aanvraagperiode: tot en met 31 december 2021
 • Budget: € 200.000 beschikbaar

Meer over deze regeling

Stageplaatsen Groningen

Bedrijven of organisaties worden met deze regeling gestimuleerd studenten een veilige stageplek aan te bieden. De regeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

 • Aanvraagperiode: tot en met 31 december 2021
 • Budget: € 270.000 beschikbaar

Meer over deze regeling 

Arbeidsmarktscholing Groningen

Bedrijven, kennisinstellingen en organisaties kunnen met subsidie investeren in scholing en het vergroten van de kennis van hun medewerkers. De regeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

 • Aanvraagperiode: tot en met 31 december 2021
 • Budget: € 270.000 beschikbaar

Meer over deze regeling

Dorpshuizen en buurthuizen

Voor dorpshuizen en buurthuizen in de provincie Groningen is er subsidie ter compensatie van gemaakte kosten, zoals inrichtingskosten (voor de 1,5-metermaatregelen), investeringen in digitale dienstverlening, of aangepaste activiteiten die passen binnen de coronamaatregelen. 

 • Aanvraagperiode: tot en met 1 augustus 2021
 • Budget: € 250.000 beschikbaar

Meer over deze regeling

Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

Culturele instellingen die activiteiten organiseren gericht op amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed, kunnen subsidie krijgen. De regeling is de opvolger van het Incidenteel Cultuurbudget (ICB). Vanuit het Coronafonds is er extra geld beschikbaar gesteld.

 • Aanvraagperiode: voor 1 april, 15 mei, 15 september en 1 november 2021
 • Budget: € 637.000 beschikbaar

Meer over deze regeling

Incidentenbudget Kunstraad

Deze subsidieregeling is bedoeld voor de ondersteuning van professionele kunsten en wordt uitgevoerd door de Kunstraad Groningen. Voor 2021 is er extra budget beschikbaar gesteld via het Coronafonds.

 • Aanvraagperiode: voor 1 mei en 15 augustus 2021
 • Budget: € 266.600 beschikbaar

Meer over deze regeling

Hebt u nog vragen?

Neem bij vragen over het Coronafonds contact op via:

Telefoon: 050 - 316 49 11

E-mail: info@provinciegroningen.nl