Bijeenkomsten en evenementen die niet doorgaan

De provincie Groningen volgt de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Rijksoverheid. Dat betekent dat bijeenkomsten niet doorgaan. Dit geldt in ieder geval tot 1 juni 2020. 
 

In het onderstaande overzicht staan de bijeenkomsten en evenementen van de provincie Groningen die niet door gaan op de geplande datum. De lijst is nog niet volledig en wordt doorlopend geactualiseerd.

Geannuleerd, er volgt (mogelijk) een nieuwe datum

 • diverse data: activiteiten van Verkeerswijzer Groningen rondom verkeerseductie;
 • 16 en 19 maart: inloopavonden Knijpsbrug in Hotel Faber te Hoogezand;
 • 17 maart: bijeenkomst 'Oude schades' in provinciehuis;
 • 18 maart: inloopavond aanpak van de N363 in dorpshuis Agricola te Baflo;
 • 18 maart: uitreiking duurzame Bos-atlas aan Hogeland College in Uithuizen;
 • 18 maart: werksessie kennisnetwerk Data Science;
 • 19 maart: Duurzaamheidsaward 2020;
 • 20 maart: hoorzitting commissie rechtsbescherming in provinciehuis;
 • 20 maart: bestuurdersconferentie Omgevingswet;
 • 24 maart: inloopavond over de Blauwe Roos in Winschoten;
 • 01 april: werksessie kennisnetwerk Data Science;
 • 02 april: jaarbijeenkomst SUN (stichting Urgente Noden) in het provinciehuis;
 • 03 april: hoorzitting commissie rechtsbescherming in provinciehuis;
 • 05 april: Urban trail door onder andere provinciehuis (wordt uitgesteld naar later dit jaar);
 • 06 april: gebruikersoverleg vaarwegen bij de Oostersluis;
 • 08 april: vergadering Statencommissie;
 • 09 april: NVB Verbinden in Noord Nederland (wordt verplaatst naar 2 juli 2020);
 • 15 april: vergadering Provinciale Staten;
 • 22 april: Stateninformatiedag; 
 • 23 april: conferentie Ruimte voor Zon (wordt verplaatst naar 8 oktober 2020);
 • 10 mei: Urban Walk door Groningen (langs provinciehuis);
 • 11 mei: Agile congres in provinciehuis (wordt verplaatst naar 4 december 2020);
 • 14 mei: Regenboogsymposium in provinciehuis;
 • 27 mei: vergadering Provinciale Staten.
   

Geannuleerd, er volgt geen nieuwe datum

 • 16 maart: Masterclass Digitale Top in provinciehuis;
 • 17 maart: Digitale Top Symposium From Farm to Fork;
 • 18 maart: Praten met de Staten in provinciehuis;
 • 18 maart: Diner Digitale Top;
 • 19 maart: Innovatiemarkt Digitale Top;
 • 01 april: Commissievergadering in provinciehuis.

Geannuleerd, nog niet bekend of een nieuwe datum volgt

 • nog geen bijeenkomsten.

Hebt u vragen over een evenement of bijeenkomst van de provincie Groningen?

Neem dan contact met ons op.